• egholm1
 • egholm2
 • egholm3

 

 

Velkommen til ejerforeningen Egholm

Her på siden finder du nyttig information om ejerforeningen. Har du spørgsmål til bestyrelsen, 
er du velkommen til at sende os en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Velkomstbrev til nye beboere
Til alle nye beboere på Egholm hilser bestyrelsen hjertelig velkommen. Vi har lavet et lille velkomstbrev til dig med nyttig information, som du kan læse her. VH Bestyrelsen, Egholm.

Seneste nyheder:

20-09-20: Forholdsregler under generalforsamlingen. Vi har fået henvendelser om, hvorvidt det er tilladt at afvikle generalforsamlingen under de nuværende Corana-tider. Det har vi undersøgt via Sundhedsstyrelsen og Politiets Covic19 hotline center. Begge bekræfter, at det er tilladt at forsamles op til 500 personer, hvis man sidder ned og under forudsætning af, at de gældende afstandskrav overholdes. For at passe så godt på hinanden som muligt, vil vi i bestyrelsen opfordre til, at der bæres mundbind ved registreringen, og indtil man sidder ned. Der vil være håndsprit ved indgangen. VH Bestyrelsen

13-09-2020: Generalforsamling i Egholm den 22. september 2020 Husk sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er tirsdag den 15. september. Vh Bestyrelsen

26-08-2020: Generalforsamling i Egholm den 22. september 2020 På grund af forsamlingsforbuddet blev generalforsamlingen i maj udsat. Newsec anbefalede at afvente nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. I mellemtiden løb vi dog ind i feriesæsonen. Derfor er det nu aftalt, at vi afholder generalforsamling tirsdag den 22. september på Sydhavnsskolen. Vi har lånt aulaen på skolen. Det sikrer, at vi kan afvikle generalforsamlingen under hensyn til de anbefalede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om afstand mv. Af hensyn til planlægningen vil vi bede om tilmelding, således det er muligt at indrette lokalet bedst muligt i forhold til afstandskravet. Af samme årsag bliver deltagelse begrænset til én beboer pr. husstand. Vi håber på forståelse herfor. Som følge af den lange tid der er gået siden den oprindelige indkaldelse blev udsendt, har bestyrelsen opdateret materialet. Det betyder også, at det igen bliver muligt at fremsende forslag til behandling. Indkaldelse bliver udsendt af Newsec 3 uger før den 22. september inklusive de opdaterede debatoplæg og forslag. Bemærk: Da vi ikke kender udviklingen i Covid-19 situationen, kan der ske ændringer i reglerne for forsamling, hvorfor en ændring til ovenstående – herunder eventuel aflysning af generalforsamlingen – kan blive en realitet. Vi satser dog fortsat på, at vi kan møde den 22. september 2020. Vh Bestyrelsen

26-08-2020: Nøglebrik til miljøstationen Der er nu uddelt kuverter i postkasserne med den nye nøglebrik til miljøstationen, dog mangler de til RBV8, der først kommer på fredag den 28. august. Nøglebrikken skal bruges til miljøstationen fra og med mandag den 31. august. Der er udsendt følgende forholdsregler om nøglebrikkerne: Hvis nøglebrikken holder op med at fungere, skal nøglebrikken lægges i en kuvert og sendes til formand Jørgen Green, Dexter Gordons Vej 3, 4.th. 2450 København SV med oplysning om navn og adresse. Nøglebrikken vil herefter blive udskiftet eller kodet på ny og fremsendt med PostNord til beboeren uden udgift for beboer eller forening. Hvis en nøglebrik tabes eller ikke bliver overdraget til en ny beboer, skal beboeren betale 300 kr. for kodning og udlevering af ny nøglebrik. Beboeren skal bestille den via mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med oplysning om navn og adresse. Navnet skal være den person, der er folkeregistertilmeldt på adressen. Den gamle nøglebrik bliver slettet i systemet, så der fortsat kun er en nøglebrik til miljøstationen på adressen. Vh Bestyrelsen

17-08-2020: Nyt låsesystem på miljøstationen. Den 31. august udskiftes låsesystemet på miljøstationen, så adgangen fremover bliver styret elektronisk med en unik nøglebrik pr. lejlighed. Vi modtager nøglebrikkerne nogle dage før og lægger dem i postkasserne. Udmeldingen fra GF Sluseholmen Nord har udsendt følgende vejledning i opstart perioden: Hvis en beboer kommer ud for, at en nøglebrik ikke fungerer, så kan der ringes på 23 43 50 40 for bistand. Hvis en nøglebrik holder op med at fungere, så skal nøglebrikken lægges i en kuvert med oplysning om navn og adresse i en aflåst postkasse ved miljøstationen, Nøglebrikken vil herefter blive udskiftet eller kodet på ny og fremsendt til beboeren eller den ansatte. Der vil ikke blive opkrævet betaling for denne service. Hvis en nøglebrik tabes eller ikke bliver overdraget til en ny beboer i lejligheden, skal beboeren betale 300 kr. for kodning og udlevering af ny nøglebrik. Den gamle nøglebrik vil blive slettet i systemet. For at få en ny nøglebrik, skal man oplyse navn og adresse. Navnet skal være en person, som er folkeregistertilmeldt på adressen. Den nye nøglebrik sendes med posten til den pågældendes adresse. Vh Bestyrelsen

05-08-2020: Hyggelauget inviterer. Kære beboere i Egholm om tidligere annonceret på vores hjemmeside, afholdes der picnic i gården d. 29. august kl. 16.00. Grundet Corona og sundhedsmyndighedernes anbefaling med afstand, vil vores "gårdfest" blive afholdt som picnic. Dvs. hver familie selv skal sørge for egne siddepladser samt forplejning til eget forbrug. Udover grillen, vil der også være mulighed for at tilberede snobrød på et bålsted. Hyggelauget vil sørge for velkomstdrink til alle samt underholdning for børn med en HOPPEBORG og diverse lege. Skulle nogen have lyst til at synge eller spille, er de meget velkommen. Vi håber alle respekterer, at det kun er picnic for beboerne i Egholm. Der er ikke nogen tilmelding, men hyggelauget håber at se så mange som muligt. Vi kan nu kun håbe på godt vejr og vi glæder os til at hilse på Jer alle :) VH Hyggelauget

05-08-2020: Frivillig hjælp til musikfestivalen den 22. og 23. august. Som tidligere udmeldt afholdes der en Mini-Musik-Festival lørdag den 22. august og søndag den 23. august på trappen ned mod vandet på Richard Boones Vej. I den forbindelse vil Jørgen Green gerne have hjælp til de praktiske gøremål med klargøring og afvikling af festivalen. Hvis du vil deltage i det arbejde, må du meget gerne sende en mail til Jørgen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vh bestyrelsen

 24-07-2020: Koncert på RVB den 22. og 23. august. Åbningen af Sluseholmvejen fejres med en koncer den 22. og 23. august. Koncerten vil blive afholdt på trappen på Richard Boones vej. Vi håber på godt vejr og god stemning til dette alternativ til de mere uorganiserede støj vi oplever i hverdagen. Program for vestlingheder er indsat nedenfor. Vh bestyrelsen.

Sluseholmens MINI-MUSIK-FESTIVAL 2020, Lørdag 22. august - søndag 23. august 2020. Lørdag 22. august Kl. 15.00: Paul Banks (solo). Kl. 19.00: Marie Carmen Koppel med Steen Rasmussen (keyboard) og Benjamin Koppel (saxofon). Søndag 23. august. Kl.16.00: Koncert med Jesper Thilo med Søren Kristiansen piano, Daniel Franck bas og Frands Rifbjerg trommer. Jesper Thilo vil fortælle om de kunstnere, som har givet navn til nogle af vejene på Sluseholmen Nord: Monica Zetterlund, Lone Kellermann, Otto Brandenburg og Etta Cameron. Kl. 18.00: Jens Lysdal (solo).

11-07-2020: Reparation af vinduer. Efter gennemført service på vinduerne har vi en række udeståender med aftalte reparationer.  På grund af manglende kapacitet hos glarmester Snoer og den igangværende sommerferieperiode vil reparationerne blive påbegyndt i 36. Nærmere information vil tilgå fra glarmester Snoer i god tid forinden. Vh Bestyrelsen

02-07-2020: Midlertidige toiletter på RBV. Næste fase af midlertidige forsøg på at forbedre forholdene på RBV er, at der i morgen fredag d. 3/7 opsættes 2 toiletter på fortovskanten ved trappen. Toiletterne skulle gerne føre til, at vi slipper for urin, og hvad der er værre rundt om i vores bebyggelse. Der er aftalt en foreløbig periode på en måned med mulighed for forlængelse. Der bliver tilkoblet en tømnings- og rengøringsaftale. Forsøget skal bruges til at vurdere værdien af, at der er toiletter i området, og hvordan en mere blivende toiletordning skal se ud og placeres. Vh Bestyrelsen

30-06-2020: Nye tiltag på RBV. I et forsøg på at skabe bedre forhold for beboere på RBV, har arbejdsgruppen fokus på en række tiltag, der skal gøre det mere tåleligt at være nabo til de mange besøgende på vesttrappen. Et af dem er at begrænse de mange ulovlige parkeringer (og heraf følgende trængsel og larm). Indtil en endelig løsning er fundet, opstilles der som et forsøg i en begrænset periode betonklodser langs med mod vesttrappen. Arbejdet starter i morgen tidlig. Vh Bestyrelsen

30-06-2020: Fejl i grundgebyr for FIBIA-aftalen. Newsec har ikke som aftalt fået tilrettet grundbyret til kr. 99,00 pr. måned fra 1. april 2020 for FIBIA aftalen. Det betyder, at den lovede regulering for 1. kvartal og betaling for 2. kvartal er opkrævet efter den gamle aftale. Newsec udsender brev om fejlen. Vh Bestyrelsen

28-06-2020: Arbejdsdag i gården. Tak til de mange der valgte at være med i arbejdsdagen i gården. På trods af varmen var der høj aktivitet, og alle de planlagte opgaver blev udført. Klipning af buske, klipning af nedhængende grene i cykelskure, nedgravning af kabel til lys i pergola, oprydning i legetøj, ukrudtsrensning og meget mere gør, at gården nu igen er et smukt syn. Vh Bestyrelsen

28-06-2020: Udeståender efter vindue eftersyn. En række beboere har et udestående med vinduesjustering og -reparation. Der har været og er fortsat problemer med at finde den endelige løsning i samarbejde med glarmester Snoer. Vi håber meget snart at kunne vende tilbage med nærmere informationer. Vh Bestyrelsen

28-06-2020: Ponton til søsætning af kajak og paddleboard. Kajakklubben har investeret i en ponton så det bliver lettere at komme i og op af vandet med kajak og paddleboards. Den er nu søsat og installeret for enden af trappen, hvor de nye stativer til kajakker og paddleboards er monteret. Vh Bestyrelsen 

24-06-2020: Nyt fra Arbejdsgruppen omkring forbedring af forholdene på Richard Boones Vej. Vi har nu fået nedsat en arbejdsgruppe omkring RBV med følgende medlemmer Lene Morrison, Egholm (formand), Jonas Lund Mathisen, Egholm, Mathias Inklaar Dahl, Egholm, Carsten Thorndahl, Egholm, Alberte Olsson, Egholm, Vivian Kamstrup, Egholm, Michael Teglgaard, Egholm og Jacob Kusk (Husbådelauget).Følgende 2 forslag beder vi om bliver behandlet på Sluseholmens Grundejerforenings bestyrelsensmøde på mandag: 1) For at begrænse tilstrømningen af badegæster, der ankommer i biler, opsættes midlertidigt en række betonklodser langs fortovskanten på Richard Boones Vej ud mod vandet. Klodserne opsættes med 3 meters mellemrum. Det betyder, at vi forhåbentlig undgår de ulovligt parkerede biler på fortovet, og med de gener der følger deraf. Vi ved godt,at det ikke er kønt, men vi arbejder langsigtet på at forbedre Vesttrappen med noget mere grønt/ blomsterkasser m.m., hvorved der også vil ske en begræning i antallet af badende gæster. Badning er faktisk slet ikke tilladt, da Vesttrappen ikke er en godkendt badezone, og derfor er der heller ikke noget advarselsflag, når badevandet er forurenet. 2) Som afhjælpning at tisseri i opgange, udenfor elevatorer og i parkeringskælder forsøger vi lige nu, at finde nogle "midlertidige toiletter" til opstilling i hjørnerne af RBV og DGV og RBV og TJV. Vi leder efter noget, der ikke kræver faste installationer, idet vi jo ikke ved om de afhjælper problemerne. Parkeringskælderen vil derfor ikke være åben om eftermiddagen på hverdage, men kan selvfølgelig åbnes med nøgle eller remote. Vi prøver at få indkøbt en timer, der kan holde døren lukket i hele weekenden i sommerperioden. Derudover arbejder vi med "adfærdsbegrænsende skiltning" på Vesttrappen. Her vil vi i samarbejde med Københavns Kommune afklare, hvad der må, eller hvad der skal stå på skiltene. Vi har haft kontakt med Islands Brygge, og efter at der er kommet adfærdsregulerende skilte op er det faktisk blevet bedre derovre. Lys og "dummy kameraer" forsøger vi at få sat op ved elevatorudgangene ved TJV 10, RBV 6 og DGV 35, så der kommer en lysstråle, når man bevæger sig i området, måske kan det få nogle til undlade at forrette sin nødtørft. Der vil komme løbende information om forbedringer. Mvh Lene

19-06-2020: Deltagelse i arbejdsgruppe om det grønne fællesområde på den anden side af kanalen for TJV. Der er også nedsat en arbejdsgruppe med det formål at undersøge muligheden for at gøre dette grønne område endnu mere egnet for Sluseholmens beboere. Søspejderne og miljøkajakkens aktiviteter samt hundegård og idrætsstativ bliver ikke flyttet, men det resterende grønne område kan givetvis friskes op til fælles bedste. Indtil videre er Annemarie Holm (formand), Palle Hübsch og Jacob Sandbæk med i gruppen for Egholm, men vi ser gerne om endnu et par beboere fra Egholm vil deltage i gruppens arbejde. Har du tid og interesse i det, så send en mail til Annemarie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. inden torsdag den 25. juni.

16-06-20: Deltagelse i arbejdsgruppen om forholdene på RBV. Der er nedsat en arbejdsgruppe med det formål at undersøge muligheden for at ændre på de utilfredsstillende beboerforhold på RBV om sommeren. Det er især affaldsproblemer, manglende toiletforhold, parkeringsforhold og helt generelle regler for ophold på tappen ned til vandet der er i fokus. Indtil videre er Lene Morrison (formand) og Jonas Lund Mathisen med i gruppen for Egholm, men vi ser gerne om endnu 2-3 beboere fra Egholm vil deltage i gruppens arbejde. Har du tid og interesse i det, så send en mail til Lene på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest på lørdag den 20. juni. Vh Bestyrelsen

15-06-20: Ændringer i GF Sluseholmens bestyrelse. På GF Sluseholmen Nords generalforsamling trådte Egholms repræsentant Christian Knoth ud af bestyrelsen og medlem af Egholms bestyrelse, Lene Morrison overtog pladsen. Vi siger tak til Christian for den forgangne periode og ønsker Lene tillykke og held og lykke med det nye hverv. Ligeledes blev Jørgen Green fra Askholm valgt som ny formand. Vh Bestyrelsen.

15-06-20: Mere ordnede forhold på Richard Boones Vej På GF Sluseholmen Nords generalforsamling blev Egholms oplæg til mere ordnede forhold på RBV godkendt. Som foreslået oprettes der en arbejdsgruppe af interessenter, der i samarbejde med GF skal undersøge, hvordan og hvornår forslaget kan effektueres. Egholm har indtil videre to bestyrelsesmedlemmer med i arbejdsgruppen, Lene Morrison (formand) og Jonas Lund Mathisen. Gruppen refererer til formanden for GF Sluseholmen. Vh Bestyrelsen

15-06-20: Det grønne område langs Thad Jones Vej. Der har været mange aktiviteter i gang om mulig indretning af det grønne område langs med Thad Jones Vej kanalen, men det har knebet med at finde en fælles holdning til en fremtidig holdbar løsning. Der er bl.a. indgået et udkast fra en landskabsarkitekt, fremlagt forslag om bedre forhold for søspejderne, bevarelse af miljøkajakken, hegnet ind mod Magnolieholm og meget andet har været til debat. Den situation har generalforsamlingen i GF taget konsekvensen af og besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fremlægge et beslutningsgrundlag for GFs bestyrelse snarest muligt. Som nærmest beliggende ejerforening, har Egholm indtil videre to bestyrelsesrepræsentanter med i gruppen, Annemarie Holm (formand) og Palle Hübsch. Gruppen referer til formanden for GF Sluseholmen. Vh Bestyrelsen 

25-05-2020: Brandteknisk eftersyn. Husk at det ifølge brandmyndighederne og vores husorden ikke er tilladt at opbevare effekter på trappegangene. Under et brandteknisk eftersyn blev det konstateret at trapperne blev brugt til opbevaring af 5 cykler, 4 klapvogne, 3 løbecykler, skostativer, planter og et større antal papkasser og brugte madbokse. Alt bedes fjernet. Vh Bestyrelsen

16-05-2020: Vandsamling på altaner. Fra tid til anden kommer der fejlmeldinger om `oversvømmelse` på altaner i forbindelse med stærk regn og spuling/vask af trægulvet. Hvis det opstår i en hel side i en opgang, får vi renset afløbsrøret, men i langt de fleste tilfælde er det et tilstoppet afløbshul på altanen. Husk derfor at rense afløbet jævnligt. VH Bestyrelsen

12-05-2020: Elevator på DGV35 i drift igen. Efter en meget længere installationsperiode end planlagt og forventet, er elevatoren på DGV35 endelig kommet i gang igen. Der mangler dog en finjustering af enkelte dele, der dog ikke kommer til at betyde flere driftsstop. Årsagen til den meget længere installationsperiode er manglende erfaring, og i væsentlig grad Corona relateret, da grænsen mellem Danmark og Sverige har været lukket og afhentning af reservedele og tilkald af eksperter blev ramt af karantæne situationen. Vh Bestyrelsen 

10-05-2020: Generalforsamlingen er udsat. Vi har indkaldt til generalforsamling i henhold til vedtægterne. Regeringen har nu meldt ud, at forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer fastholdes indtil videre og dermed er den annoncerede generalforsamling den 27. maj udsat. Ny dato udmeldes så snart situationen tillader det. Vedtægterne indeholder ikke en mulighed for et elektronisk eller et brevstemme alternativ, men vi vil drøfte situationen med vores administrator. Vh Bestyrelsen

27-04-2020: Ekstra eftersyn af vinduer. Vi har modtaget en meddelelse fra Glarmester Snoer om, at de har fået problemer i forbindelse med den generelle Covic19 situation, og at det derfor er uvist, hvornår de aftalte genbesøg til yderligere justering/reparationer kan udføres. Så snart vi får nye informationer, vil vi foretage en ny udmelding. Vh Bestyrelsen

27-04-2020: Affaldsproblemer på RBV/trappen mod vandet. Hele området fra Egholms bygning og ned mod vandet på Richard Boones Vej tilhører GF Sluseholmen. Da det gode vejr allerede har medført mange besøgende og store affaldsmængder, har vi aftalt med GF`s bestyrelse, at der snarest muligt skal opsættes yderligere muligheder for deponering af affald. Vh Bestyrelsen

08-04-2020: Ny FIBIA aftale. Som følge af it-omlægninger til den nye aftale med FIBIA, blev overgangen ikke pr. 1. februar men pr. 1. marts 2020. Vh Bestyrelsen

26-03-2020: Fejl i WAOO/FIBIA opkrævning. På grund af en it-fejl i Newsec`s opkrævningssystem, er den aftalte ændring af minimumsbetalingen, der er nedsat fra kr. 159.- til kr. 99.- pr. måned pr. 1. marts 2020, ikke slået igennem i kvartalsafregningen. Beløbet vil blive reguleret med juli kvartals opkrævning. Vh Bestyrelsen 

20-03-2020: Svar på åbent brev om forholdene på RBV.

Bestyrelsen har modtaget et åbent brev fra en beboer i EF Egholm. Det vil vi som bestyrelse naturligvis gerne kommentere.

I brevet bliver der udtrykt mistillid til bestyrelsens håndtering af et forslag om mere ordnede forhold på Richard Boones vej (særligt om sommeren), der er fremsendt af EF Egholms bestyrelse til behandling på Grundejerforeningen Sluseholmens kommende generalforsamling. Mistilliden til håndteringen af forslaget sker med henvisning til Egholms vedtægter (§ 9.3).

§9.3. lyder: ”Bestyrelsen varetager medlemmerne af Ejerforeningen Egholms repræsentation i Grundejerforeningen Sluseholmen samt eventuelt vejlaug. Bestyrelsen varetager Ejerforeningen Egholms interesser i denne sammenslutning”.

Vedtægterne kan findes på hjemmesiden under reglement.

I medfør af vedtægternes § 9.3 forsøger Egholms bestyrelse at få indflydelse på en række projekter under Grundejerforeningen  Sluseholmens ansvarsområde.

Det drejer sig bl.a. om følgende igangværende projekter af interesse for Egholms beboere:

 • overdækning af miljøstationen i to etaper,
 • nedgravning af affaldscontainere på miljøstationen,
 • indkøb og opsætning af ny plasticpresser,
 • flytning af pappresser,
 • hegnet ind mod Magnolieholm,
 • mulig bygning af skur til søspejderne og miljøkajak så containere kan fjernes fra det grønne område,
 • flytning af hundegård,
 • opsætning af borde og bænke ned mod vandet og
 • kontrol med og anvendelse af bådepladserne.

Hvis disse aktiviteter gennemføres, vil de påvirke alle ejerforeninger i grundejerforeningens regi – herunder også Egholm. Det gælder både økonomisk og for alle beboeres hverdag (på godt og ondt).

På samme måde har vi (Egholm) selv fremsendt et forslag om mere ordnede forhold på RBV som sommeren. Det har vi, da det er bestyrelsens opfattelse, at det liv, der er på RBV om sommeren, er til gene for beboerne på RBV (biler tilfældigt parkeret, høj musik, affald, folk som tisser m.m. i opgang/ved porten, i gården og i parkeringskælderen og manglende skiltning om god adfærd). I det fremsendte forslag til grundejerforeningen, er der derfor bl.a. også et forslag om etablering af et toilet i der skal være åbent i sommerhalvåret. Da området hører under GF Sluseholmens, vil alle ejerforeninger i GF Sluseholmen skulle bidrage til projektet, hvis det bliver godkendt.

Bestyrelsen har besluttet, at vi på grund af tidspunkterne for GF Sluseholmens og Egholms generalforsamlinger, fastholder fremsendelsen af forslaget, da der ellers vil gå endnu et år, før det kan behandles.

Vi er i bestyrelsen ærgerlige over, at der er udtrykt mistillid til vores arbejde for foreningen. På den baggrund har vi derfor besluttet, at vi vil lægge op til en debat om bestyrelsens rolle og ansvar i henhold til § 9.3 på kommende generalforsamling i Egholm.

Vi håber fortsat (på trods af Corona-situationen), at vi vil kunne afholde generalforsamlingen i slutningen af maj.

Vh Bestyrelsen

15-03-2020: Forholdene på RBV i sommerperioden. Der skrives en del på EF Egholms facebook side om forslaget til bedre forhold for beboerne på RBV i sommer perioden. Årsagen til at vi har fremsendt forslaget, er at vi har modtaget en række henvendelser om utålelige forhold med affald, støj, menneskelig besørgelse mellem biler, i indgange til gården og sågar i parkeringskælderen. Forslaget indeholder blandt andet en ansøgning om midler til nedgravning af en affaldscontainer og etablering af et toilet. Det `lokum` der omtales, er et handicapvenligt toilet med rindende vand, håndvask, spejl og hvad der ellers hører til et toilet, og som kun skal være tilgængeligt i sommerperioden. Forslaget indeholder desuden et forslag om, at inddrage interessenter fra GF, Egholm og Husbådelauget, der skal have til opgave at finde den bedste placering og udseende af de foreslåede faciliteter. Bliver det til noget? Det afhænger af, om GF`s generalforsamling beslutter at afsætte midler til det, og den efterfølgende behandling i gruppen af interessenter. Det skal for god ordens skyld også nævnes, at ingen fra Husbådelauget på noget som helst tidspunkt har indbudt til dialog eller på anden måde kontaktet EF Egholm. Således blev forslag om etablering af en Cafe alene sendt til GF Sluseholmen, uden nogen form for dialog eller inddragelse af Egholm. GF Sluseholmen sendte det til høring i Egholm, og vi fik 3 dage til besvarelse. Vh Bestyrelsen

11-03-2020: Udendørs kajakstativer. Kajakklubben har fået installeret stativer til 8 kajakker og en antal paddleboards ned langs trappen mod vandet ved TJV10. Der er monteret øskner, så det er muligt at binde/låse kajakken til stativet i tilfælde af stormvejr. Vh Bestyrelsen

21-02-2020: Ønske om mere ordnede forhold på RBV om sommeren. Bestyrelsen har drøftet de problemer, vi oplever på det attraktive område ned mod vandet på Richard Boones vej om sommeren. Det drejer sig om affald, støj, manglende toiletforhold, ulovlig parkering og manglende skiltning om den adfærd, vi gerne ser. Det har ført til, at vi har fremsendt et forslag om ændringer til GF Sluseholmens generalforsamling den 2. april 2020. Vh Bestyrelsen

17-02-2020: Serviceeftersyn på vinduer og døre. Alle, der har ønsket et service eftersyn på udvendige vinduer og døre, modtager i nær fremtid en meddelelse fra Glarmester Snoer om det forestående eftersyn. Af meddelelsen vil det fremgå, hvornår eftersynet foretages, og hvordan det skal sikres, at der er adgang til lejligheden på det pågældende tidspunkt. Husk, at der skal være ryddet/frit omkring de vinduer og døre, der skal serviceres. Vh bestyrelsen

14-02-20: Ansøgning om etablering af en Cafe En husbådejer har ansøgt GF Sluseholmens bestyrelse om etablering af en Cafe i vandet på hjørnet af Dexter Gordons Vej og Richard Boones Vej. Egholms bestyrelse har modtaget ansøgningen i høring og har meddelt, at vi helt generelt ikke ønsker mere byggeri på vandet omkring Egholm. Vi er desuden af den opfattelse, at det vil øge antallet af udefra kommende besøgende i et område, der i forvejen er hårdt belastet i sommermånederne, og at det vil begrænse vandudsigten for beboerne i de lavest placerede lejligheder. Vi har lagt til grund, at GF Sluseholmen varetager øvrige interessenter som husbådelaug, vaskeplads, lokalplan m.v. Høringen havde så kort tidsfrist, at det ikke var muligt at foretage en høring blandt Egholms beboere, hvorfor vi meddelte, at hvis GF Sluseholmens bestyrelse valgte at gå videre med ansøgningen, ville vi bringe det op til fornyet behandling på Egholms kommende generalforsamling. GF Sluseholmen har på et bestyrelsesmøde afvist ansøgningen. Vh Bestyrelsen

02-02-20: Ændring i Egholms bestyrelse. Vores længst siddende bestyrelsesmedlem, Kasper Kristensen, har solgt sin lejlighed og fraflytter pr. 31. januar 2020. Det betyder at vores suppleant Lene Morrison indtræder i bestyrelsen pr. 1. februar 2020. Vi takker Kasper for sin indsats gennem mange år, og byder Lene velkommen. Vh Bestyrelsen

02-02-20: Generalforsamling 2020. Nu kan du ajourføre kalenderen med EF Egholms generalforsamling 2020, der bliver den afholdt onsdag den 27. maj kl.18-20 på Sydhavnsskolen. Vh Bestyrelsen

02-02-20: Service på vinduer og døre. Vi har nu registreret de der har ønsket at få service på vinduer og døre. Vi har truffet aftale med glarmester firmaet Snoer til at stå for eftersynet. Vi vil snarest muligt melde ud om tidspunkter for eftersynet.Vh Bestyrelsen

02-02-20: Elevator problemer. Vi har igennem længere tid haft store problemer med elevator driften på Dexter Gordons Vej 35. Det har bl.a. medført, at personer har siddet fast og måtte vente på vagttilkald for at komme ud. Problemerne er af forskellig karakter, men i de fleste tilfælde, er det de tekniske styrings elementer og frekvensomformeren der fejler, og da elevatorfirmaet er lukket i Danmark, har det ikke altid været  muligt at skaffe de nødvendige reservedele.Vi har derfor kontaktet et antal elevatorfirmaer og bedt om tilbud på udskiftning af styringsteknikken, og vi har nu valgt et såkaldt `open system` fra det Svenske firma Hiss Elektronik der sikrer fremtidige leverancer, og er baseret på langt nyere teknik end den nuværende. Der er desværre lang leveringstid, men så snart vi kender leverings tidspunkterne, bliver beboerne på DGV35 nærmere orienteret. Vh Bestyrelsen

21-01-20202: Det varme vand er koldt. Mange har skrevet om, at de ikke har varmt vand i hanerne. Årsagen er, at cirkulationspumpen er brændt sammen. Der er bestilt en ny, og vi forventer, at den bliver sat op onsdag eller torsdag. Vh Bestyrelsen

05-01-2020: Præcisering i forhold til eftersyn af vinduer og døre (se også nyhed af 03-01-2020). For at undgå misforståelser: Tilbuddet om eftersyn af vinduer og døre gælder alene i facadesiderne. Indvendige døre og indgangsdør er ikke et ejerforeningens ansvar. Vh Bestyrelsen

 

04-01-2020: Aktiviteter i gården i 2020.

Hyggelauget byder på en række arrangementer i 2020, som du allerede nu kan booke ind i din kalender. Der er følgende aktiviteter:

 • Fastelavnsfest for børn og voksne den 23. februar
 • Kagebord den 17. maj
 • Sommerfest den 29. august,
 • Halloween fest den 31. oktober,
 • Tænding af juletræet første advent den 29. november
 • Luciaoptog søndag den 13. december.

Nærmere om de enkelte arrangementer følger.

Vh Bestyrelsen

 

03-01-2020: Tilbud om eftersyn af vinduer og døre

I henhold til vedligeholdelsesplanen, er der nu mulighed for at få service på vinduer og døre i din lejlighed. Servicebesøget omfatter kontrol, smøring og eventuel justering af låse og hængsler og betales af ejerforeningen. Hvis du ønsker denne service, skal du i første omgang sende en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest mandag den 20. januar 2020, hvorefter der træffes aftale om tidspunkter med vinduestekniker.

Du bedes bruge overskriften "Vinduer" i emnefeltet i mailen, anføre navn, adresse, telefonnummer, samt en beskrivelse af eventuelle fejl og mangler du måtte have observeret.
 

Når data er indsamlet udmeldes dato for eftersynet, nærmere om dette senere.  
Vh Bestyrelsen

18-12-2019: God jul og godt nytår

Kære alle i Egholm
Med tak for året der er ved at rinde ud, ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et fremragende nytår 2020.
Vh Bestyrelsen

13-12-2019 - Lukning for vandet torsdag den 19/12 kl. 9-13.
Som følge af en defekt kuglehane på den centrale varmtvandsbeholder, er det nødvendigt at lukke for vandet torsdag den 19. december i tidsrummet mellem 0900 og 1300, mens udskiftningen pågår.Vh Bestyrelsen.

12-12-2019 - Lukning for varmen gælder for hele Egholm. Hofor har meddelt at lukning for varmen på tirsdag den 17. december fra klokken 0800-1600, omfatter hele Sluseholmen og dermed også hele Egholm. Vh Bestyrelsen

11-12-2019 - Ny aftale med FIBIA/WAOO. Som oplyst på generalforsamlingen er Egholm fortsat bundet af aftalen med FIBIA. I samarbejde med vores administrator og FIBIA, har vi genforhandlet aftalen, gældende fra den 1. februar 2020 og to år frem. Hovedindholdet i aftalen er, at minimums betalingen, der hidtil har været kr. 159,- pr. måned falder til kr. 99.-.Efter udløbet af den 2 årige aftale, bortfalder kravet om bods betaling for de afholdte installations omkostninger hvis FIBIA fravælges efterfølgende. Alle opnår et hurtigere eller billigere internet, med Basic 100/100 til kr. 159, Extra 300/300 til 249, og Fiber full 500/500 til 329, og der følger en gratis sikkerheds pakke med til dem alle. Ved eventuel aftale om arbejdsgiverbetalt internet, kan betalingen aftales afregnet direkte mellem FIBIA og arbejdsgiveren. Priserne for TV programmerne er uændret fra FIBIA`s side, dog vil pakkerne stige med 10, 20 og 30 kr. i 2020, som følge prisstigninger fra udbyderne. Alle modtager et brev fra FIBIA med tilbud om eventuelle ændringer i nuværende engagement. Det er gratis at ændre til nye hastigheder/pakker. Vh Bestyrelsen

11-12-2019 - Tilstopning af skakter. Der har igen været 3 tilfælde af tilstoppede skakter. Selvom der flere gange er blevet orienteret om korrekt brug af skakterne, samt at der er opsat vejledning over skaktlågerne, bliver der smidt pizza bakker og alt for store skraldeposer i skakten. Vi skal derfor endnu engang opfordre til at reglerne for brugen af skakterne overholdes. Hvis pizza bakker lægges i skakten SKAL de blødgøres med vand og lægges i en affaldspose. Det er udgifter og irritationsmomenter der sagtens kan undgås ved korrekt brug. Vh Bestyrelsen

11-12-2019 - Brandteknisk eftersyn. De brandtekniske installationer i parkeringskælderen, herunder sprinkleranlægget er blevet efterset og godkendt af brandmyndighederne. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at det iflg. brandmyndighederne ikke er tilladt at opbevare fælge, papkasser, affaldsposer og andre løsdele i parkeringskælderen. Det samme gør sig gældende i opgangene, hvor der desværre ses både cykler, barnevogne og andre effekter henstillet. Vh Bestyrelsen 

11-12-2019 - Nye cykelstativer. Som følge af fabrikations fejl, måtte de nye cykelstativer til Dexter Gordons vej 35 returneres. Nu er de nye ankommet og der er etableret 28 nye cykelparkerings pladser. Vh bestyrelsen

11-12-2019 - Lukning for varmen på Thad Jones Vej. HOFOR har meddelt, at der bliver lukket for fjernvarmen på Thad Jones Vej, tirsdag den 17. december kl. 0800-1600 på grund af nødvendige ændringer i fjernvarmenettet. Vh Bestyrelsen

11-12-2019 - Ny teknik til elevator på DGV 35. Elevatoren på DGV 35 har gennem længere tid haft for mange driftsfejl. Selv efter udskiftning af dele af de tekniske styrings dele, har der fortsat været langt flere driftsstop end acceptabelt. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på erstatning af den teknikske installation, og er  nu i forhandling om priser og leveringstider. Vi forventer at kunne give nærmere information i begyndelsen af det nye år. Vh Bestyrelsen

22-11-2019 - Hjertestarterkursus. Så har E/F Egholm fået ti nye superspecialister i førstehjælp ved brug af hjertestarter! Onsdag aften deltog ti beboere fra Egholm i et hjertestarterkursus. Nu kan de ti alle betjene vores hjertestarter, som hænger i porten ved Thad Jones vej. Man skal dog ikke holde sig tilbage. Alle vil kunne betjene hjertestarteren, da en stemme forklarer undervejs! Skulle I alligevel have spørgsmål, viser Jonas gerne hvordan maskinen ser ud inden i (send evt besked: 28839485) Tak for det fine fremmøde. VH Bestyrelsen

19-11-2019 - Vi er nu rustet til de danske vejrforhold. I henhold til Egholms vedligeholdelsesplan, er tagbelægningen efterset og i nødvendigt omfang repareret. Alle gennemføringer af rør- og udluftningsventiler er sikret med ny fugemasse. Herudover er der skiftet fugemasse på alle zinkinddækninger på murkanter, og kupler over trapperne er efterset, og i 4 tilfælde udskiftet på grund af brud/utætheder.VH Bestyrelsen

19-11-2019 - Åbent hus i varmecentralen. For de der måtte være interesseret i at se det nye blødgøringsanlæg, holder vi "åbent hus" i varmecentralen på søndag den 24. november kl. 11-12.VH Bestyrelsen

14-11-2019 - Blødt vand i hanen.
Installationen af blødgøringsanlægget er nu gennemført. Buur VVS og BWT har testet og indstillet anlægget til en hårdhedsgrad på 7 dh.BWT anbefaler, at du ændrer på nogle af dine vaner, da du bl.a. kan halvere dit forbrug af sæbe, shampoo og rengøringsmidler, og udtaler følgende. Læs mere her.

12-11-2019 - Lugtgener i lejlighederne. 
Der er ikke nogen fejl på ventilationssystemet. Alligevel oplever vi fejlmeldinger om lugtgener fra omkringliggende naboers madlavning. En af årsagerne er, at udluftningsventilerne bliver lukket, og det medfører, at madlugten finder andre veje at komme ud på. Det kan være igennem teknikskabene, via opgangen eller diverse sprækker i murene.Lukningen af ventilerne betyder også, at andre beboere i opgangen vil opleve større tryk på udluftning end ventilationssystemet er programmeret til.Vi skal derfor opfordre til, at alle udluftningsventiler sættes til den oprindelige tvangsåbning på minimum 0,8-1,0 cm.VH Bestyrelsen

09-11-2019 - Hjertestarterkursus for alle. 
Kære alle beboer. Onsdag den 20. November kl. 17-20 afholdes der kursus i brug af hjertestarteren, som hænger i porten ved Thad Jones vej. Det er gratis at deltage. Askholm - vores nabo Ejerforening - har været søde og udlåne deres beboerlokal til os (Thad Jones 2, 2450 København SV). Kurset gennemføres af en ekstern konsulent, og vil bestå af både lidt teori men også praktiske øvelser. Håber mange vil prioritere at deltage - det er vigtigt vi kan hjælpe hinanden - hvis det værste skulle ske! Der kommer også en udmelding på Facebook! VH Bestyrelsen

08-11-2019 - Fra hyggelauget. 
Kære beboere i Egholm. Højt for træets grønne top i Egholm. Lyset tændes den 1. december kl. 17.00 i gården. Julen er børnenes og andre barnlige sjæles fest. Lad os i fællesskab danse og synge omkring juletræet. Efterfølgende er der gløgg og æbleskiver og lidt sødt til alle de søde nissebørn. Af hensyn til indkøb, bedes man tilmelde antal børn og voksne senest den 25/11 til Josefine, mail adr.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mange julehilsner hyggelauget.

05-11-2019 - Lukning for vandet
Der har været en del henvendelser om lukning for vandet i dag, fordi informationen på Egholms hjemmeside ikke er observeret. Her har det været meldt ud 2 gange - senest i går og via email. Det kan anbefales, at du oplyser en e-mail kontaktadresse, da du så vil modtage en e-mail hver gang der slås noget op på hjemmesiden. VH Bestyrelsen

04-11-2019- Nye bænke i gården. Nye bænke i gården. Erfaringen har vist, at det er populært at nyde noget af morgen- og aftensolen langs med cykelskurene mod kanalhusene. Det har ført til, at en del udrangerede terrassemøbler er flyttet ud i gården - og det pynter ikke. Der er derfor i dag opsat 4 nye hårdtræs bænke til formålet.Vh Bestyrelsen

04-11-2019 - Lukning for vandet.Husk det er i morgen fra kl. 07.30 - 15.00 at der bliver lukket for vandet i Egholm.Vh Bestyrelsen

04-11-2019 - Legehus renoveret.Legehus renoveret.Ved et legepladseftersyn fik vi anmærkninger om at taget på legehuset skulle skiftes, da det på grund af råddent træ kunne være farligt at kravle på.Nu har Sabi DGV63 brugt en weekend på at udskifte det. Nydeligt arbejde - tak for det.Vh Bestyrelsen

29-10-2019 - Nye cykelstativer. I morgen onsdag, bliver cykelstativerne ud for Dexter Gordons Vej 35 ændret så der bliver mere orden og flere pladser. Undgå venligst at placere cykler i området mens det pågår. Hvis du har låst en cykel fast til stativet, bedes du fjerne den da den ellers bliver klippet over. VH Bestyrelsen

28-10-2019 - Så blev gården vinterklar.
Tak til de mange der fandt tid til at deltage i arbejdsdagen i gården i går. Det gjorde, at vi nåede alle de planlagte opgaver, med klipning, omplantning, opbinding af buske, sammenrivning af blade. Vi nåede også at få markeret alle cykler til cykeloprydningen med rød/hvidt bånd, og desuden ryddet området ved cykelarbejdspladsen i kælderen for efterladt affald. Da tørsten meldte sig, viste det sig, at vi havde glemt at det kunne ske. Vi blev dog reddet af flere flittige kaffebryggere og bagerjomfruer. VH Bestyrelsen.

16-10-2019 - Lukning for vandet tirsdag den 5. november. Efter indhentning af 4 tilbud fra VVS firmaer, har vi nu indgået en aftale med Buur VVS  om installation af BWT blødgøringsanlægget. Der er en forventet leveringstid på ca. 3 uger. Nærmere følger om tidspunkt for opstart af anlægget. Som indledende forberedelse af installationen, vil der være lukket for vandet tirsdag den 5. november fra kl. 07.30 til 15.00.VH Bestyrelsen

06-10-2019 - Kom til Halloween fest i gården den 31. oktober. Samhain blev afholdt første gang for mere end 2000 år siden i Meath amt i Irland, og som senere er blevet til Halloween og børnenes store dag med udskæring af græskar og festlige udklædninger. Lad os fejre denne festlige begivenhed med alle børnene i Egholm, og forvent at de skaber hygge og uhygge når de besøger jer i løbet af aftenen. Reserver allerede nu torsdag den 31. oktober kl. 17. Nærmere information følger op til dagen. Vh hyggelauget

04-10-2019 - Cykeloprydning den 27. oktober 2019. 
Den 27. oktober 2019 vil der blive ryddet op i cyklerne i vores gård og p-kælder. Læs mere her.

04-10-2019 - Gårddag den 27. oktober 2019 kl.10.00
Kom og hjælp til med at gøre vores gård dejlig og pæn. Læs mere her.

20-09-2019 - Elevator DGV35 ude af drift. 
Elevator DGV35 ude af drift. Vi er desværre kommet i den situation, at omfanget af tekniske problemer med elevatoren på DGV35, er så store, at det har været nødvendigt at stoppe driften med omgående virkning, da der er fare for at frekvensstyringen kan medføre utilsigtet stop mens der er personer i elevatoren.Frekvensstyringen er udgået af produktion, hvorfor den skal sendes til renovering. Vi håber elevatoren den kan sættes i drift igen mandag.Sideløbende er vi i gang med at indhente tilbud på en mere gennemgribende renovering.Vh Bestyrelsen

18-09-2019 - Brummende lyd onsdag nat/morgen.
Brummende lyd onsdag nat/morgen.En del beboere har sendt meddelelse om en markant brummende lyd der kunne høres i hele bebyggelsen fra omkring kl. 03.30 her til morgen. Det viste sig at være en cirkulationspumpe til ventilationsanlægget på DGV59 der var brændt sammen.Den er nu koblet fra og udskiftes senere i dag. Vh Bestyrelsen

18-09-2019 - Nye bænke i gården.

Der er bestilt 4 nye bænke med ryglæn til gården. De er fremstillet i hårdttræ, og vil blive opsat langs cykelskurene mod kanalhusene hvor aftensolen kan nydes.Vh Bestyrelsen

18-09-2019 - Borde og bænke i pergolaen.
Normalt behandler vi ikke hårdttræ i gården, men da borde og bænke i pergolaen bruges til hensætning af madvarer, vil de i nærmeste fremtid blive slebet og oliebehandlet. Til gårdfesten blev det fjerde bord flyttet hen under pergolaen, og den opstilling vil blive bevaret i fremtiden. VH Bestyrelsen
 
18-09-2019 - Ny fadder for hjertestarteren.
Efter Søren Vodsgaard er fraflyttet, har Jonas Lund-Mathiesen, RBV6, overtaget hvervet som fadder for hjertestarteren. Der vil i nær fremtid blive afholdt et nyt kursus i brugen af hjertestarteren. Nærmere herom når dato er fastsat.Vh Bestyrelsen

11-09-2019 Stoppet afløb fra køkkenvask. 
Stoppet afløb fra køkkenvask.  Vi oplever desværre at afløb fra køkkenvasken tilstoppes hen over tid. Vi har derfor undersøgt muligheden for at indkøbe værktøj til udlån, men de er af en kvalitet der kun borer et mindre hul i afløbsslangen. Hvis der skal renses helt ud, skal der bruges professionelt udstyr.Vi har en serviceaftale med PH kloakrens til faldstammer og brønde. De tilbyder at lave en total udrensning af et normalt tilstoppet afløb for kr. 750,- incl moms. Har du brug PH kloakrens kan de kontaktes på telefon 51221818.Vh Bestyrelsen

11-09-2019 Vellykket gårdfest i lørdags. Vellykket gårdfest i lørdags.En stor tak til hygge lauget og andre aktive beboere for en godt arrangeret gårdfest. Ud over et ta`selv bord med de mange medbragte lækkerier, var der mange spændende aktiviteter for børnene, med skattejagt, sækkeløb m.v. Lars Harboe og hans yndige datter underholdt med kendte og egne sange, og i skumringen fik vi fællessang under kyndig vejledning af Henrik Daugaard, tak for det. Der var op imod 80 børn og voksne der deltog i løbet af aftenen, og vi sluttede nær midnat. Hyggelauget taler allerede om en gentagelse igen næste år. Vh Bestyrelsen

11-09-2019 Tilbud på aftalte aktiviteter. På grund af sommerferie lukninger og almindelig travlhed hos håndværkerne, er det gået lidt trægt med at få indhentet tilbud på aftalte aktiviteter bl.a. omfattende renovering af elevatorer og installation af blødgøringsanlæg. Vi håber, at vi ultimo september har fået det nødvendige antal tilbud til gennemgang. Vh Bestyrelsen

04-08-2019 - Invitation til gårdfest😎
Invitation til gårdfest😎Hyggelauget vil gerne invitere alle beboere i Egholm til gårdfest, lørdag den 7. september kl. 17.00 (og ikke som tidligere annonceret kl. 13).Festen består af en velkomstdrink, forskellig underholdning, konkurrencer for små og store, og ikke mindst godt humør og hygge.🍷🍽Alle skal medbringe en ret til en fælles buffet, samt egne drikkevarer. Der er også mulighed for at tage grillen i brug. Af hensyn til planlægningen bedes I tilmelde jer senest søndag den 1. september til Josefine, på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. planlægger med godt vejr, og svigter det, tager vi alternativer i brug.Vh hyggelauget😊

27-06-2019 - 
Venteliste til p-plads i kælderen. Af hensyn til de beboere, der har stået på venteliste til en p-plads i kælderen i lang tid, er følgende gældende pr. dags dato. Der kan fremover kun lejes en plads pr. lejlighed, og de få der i dag har 2 pladser, kan kun overdrage en plads ved salg. De få som stadigvæk har 2 pladser, vil kunne fortsætte med at have 2 pladser, indtil pladsen opsiges, eller lejligheden sælges. P-pladserne er forbeholdt Egholm beboere, og det er ikke tilladt at udlåne/udleje den tildelte plads. Hvis det sker, vil aftalen blive opsagt. Eventuel overdragelse af p-pladsen til anden beboer skal ske via ventelisten. Vi skal herudover venligst henstille at p-pladsen i kælderen anvendes, så der skabes flest mulige p-pladser på gadeplan. Vh Bestyrelsen 


21-06-2019 - Resultat af afstemning på den ekstraordinære generalforsamling.

Resultat af afstemning på den ekstraordinære generalforsamling.
Vi vil gerne takke for det store fremmøde på den ekstra ordinære generalforsamling, og kan her udmelde resultatet af de to afstemninger.Der var mødt 81 efter antal svarende til et fordelingstal på 7.766, og f or at opnå 2/3 flertal skulle 54 efter antal stemme for og 5.177,33 i henhold til fordelingstal. 
Pkt. 2 Altankanter RBV6
 
71 ejere med et fordelingstal på 6.854 stemte for forslaget
7 ejere med et fordelingstal på 658 stemte imod forslaget.
3 ejere med et fordelingstal på 254 stemte blankt
Forslaget blev endeligt vedtaget.
 
Pkt. 3 Blødgøringsanlæg
 
58 ejere med et samlet fordelingstal på 5.548 stemte for forslaget
21 ejere med et samlet fordelingstal på 2.033 stemte imod forslaget
2 ejere med et samlet fordelingstal på 185 stemte blankt
Foslaget blev endeligt vedtaget.
Vh Bestyrelsen

19-06-2019 - Husk ekstra ordinær generalforsamling i aften kl. 18.30 i Askhoms mødelokale Thad Jones Vej 2. 
Døren åbnes for registrering af fremmødte fra kl. 18.00. Vh Bestyrelsen

12-06-2019 - Parkeringsvagt ophørt i p-kælderen. Som besluttet på generalforsamlingen, er aftalen med City Parkering opsagt og kontrollen ophører pr. dags dato. Der skal derfor ikke længere bruges parkeringsskilt i ruden eller registreres nummerplader. Eneste regel er herefter, at du  kun kan benytte den kontraklig aftalte p-plads. Vh Bestyrelsen

05-06-2019 - Nyt lokale til den ekstra ordinære generalforsamling. Vi har fået lov til at låne Askholms beboerlokale, Thad Jones Vej 2, til mødet den 19. Juni. Det er ikke så stort, men trods alt bedre end p-kælderen. Vh Bestyrelsen 

31-05-2019 - Husk at bruge din stemmeret den 19. juni. Husk at bruge din stemmeret den 19. juni.På den ekstraordinære generalforsamling den 19. juni, skal vi i henhold til den udsendte dagsorden tage endelig stilling til forslag 4 C om udskiftning af altanfacader på RBV6, og forslag 4 H om installation af et blødgøringsanlæg.Hvis du ikke har mulighed for at deltage, vil vi opfordre dig til at bruge fuldmagten, der er medsendt dagsordenen. Husk at påføre navn på den du overdrager fuldmagten til, og angiv om du stemmer for eller imod på hvert af forslagene.Da det indtil nu ikke har været muligt at låne/leje et lokale i nærheden, er det fortsat planen at bruge p-kælderen. Skulle det ændre sig orienterer vi her på hjemmesiden.Vh Bestyrelsen

27-05-2019 - 
Ny administrator i Egholm. Efter en midlertidig periode med Michael Topsø, har vi nu fået udpeget vores nye blivende administrator, Vanja Dragojevic, der har kontaktinformationerne This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ​tlf. 45268660. Vh Bestyrelsen 

27-05-2019 Ekstra ordinær generalforsamling. Inden 4 uger efter den ordinære generalforsamling, skal der afholdes en ekstra ordinær generalforsamling. Dato og dagsorden udsendes snarest. Da det alene bliver en afstemning og optælling forventes den afholdt i parkeringskælderen. Vh Bestyrelsen

05-05-2019 - Forslag til behandling på generalforsamlingen. Beboer forslag til behandling på generalforsamlingen udsendes samlet når tidsfristen for fremsendelse er udløbet. Vh Bestyrelsen

02-05-2019 - VVS eftersyn og eventuel reparation af rørinstallationer i teknikskabene. I forbindelse med gennemgangen af rørinstallationerne i teknikskabene, har det været nødvendigt at få vores VVS firma til at besigtige og enten godkende eller foretage de nødvendige reparationer. I den forbindelse skal vi henvise til vedtægternes §20 og §21,  og gøre opmærksom på, at lodrette rørinstallationer skal vedligeholdes og betales af ejerforeningen, mens forgreninger til egen lejlighed skal betales af den enkelte ejer. Vh Bestyrelsen

05-04-2019 - P-afgifter. City Parkering har meddelt at alle p-afgifter pålagt den 27. og 28. marts i kælderen er annulleret. Der kommer ikke yderligere info til den enkelte. VH Bestyrelsen

05-04-2019 - Ændring af dato for kommende generalforsamling. Som følge af ændringer i Sydhavnsskolens lokaleplanlægning, har det været nødvendigt at ændre datoen for generalforsamlingen til torsdag den 23. maj 2019 kl. 18.30-20.30. Dagsorden udsendes i god tid forud. VH Bestyrelsen

05-04-2019 - Eftersyn af installationerne i teknikskabe. Der er nu bestilt VVS bistand til eventuelle reparationer og eftersyn af de aftalte teknikskabe. Som følge af travlhed har det ikke været muligt at aftale en specifik tidsplan. VVS`eren ringer og aftaler tid med den enkelte. VH Bestyrelsen 

30-03-2019 - Forkerte p-afgifter i kælderen. En fejlinformation til p-vagterne i City Parkering har været årsag til de mange p-afgifter, med bemærkning om, at den fysiske tilladelse ikke længere er gyldig. Fejlen er nu rettet, og City Parkering annullerer alle de afgifter der er pålagt den 27/3 og 28/3 med ovennævnte begrundelse . Det er derfor igen tilladt at parkere med fysiske parkerings- og gæstetilladelser samt elektronisk registrerede nummerplader. Vh Bestyrelsen 

28-03-2019 - P-afgifter i kælderen. Der er de seneste to dage udskrevet et større antal parkerings afgifter til bilejere der ikke har fået registreret nummerpladen elektronisk, men alene bruger et parkeringsskilt. På trods af flere samtaler med City Parkering er årsagen til fejlen endnu ikke fundet, men det er helt klart en fejl i City parkering instrukser til parkeringsvagterne. Så snart fejlen er rettet udsender vi ny information, også indeholdende forholdsregler om annullering af afgifterne. VH Bestyrelsen

15-03-2019 - Justering af ind- og udblæsningsventiler. Justering af ind- og udblæsningsventilerDer er monteret ind- og udblæsningsventiler i køkken og værelser, der er tilkoblet det automatiske ventilationssystem.Oprindeligt er de monteret med en tvangsåbning på minimum 5-8 millimeter. Hvis den minimums åbning ikke overholdes, vil effekten ændre sig hos alle andre beboere i opgangen, med kraftigere ind- og udblæsning, og der skabes risiko for at madlugt ikke suges ud.På et eftersyn har vi konstateret at mange har lukket ventilerne helt, og vi skal derfor bede alle efterse og genetablere tvangsåbningen som nævnt ovenfor.Vh  Bestyrelsen

15-03-2019 - Rengøring på opgangene. Rengøring på opgangene.Efter klager over rengøringen, har vi haft møder med Ejendomsvirke og rengøringsselskabet. Det har medført, at der er kommet ny ledelse i rengøringsfirmaet, og ved en fremvisning af klagerne, har de erkendt at kvaliteten ikke har været tilstrækkelig.Der vil nu i en periode på 4 uger blive anvendt et specialprodukt der skal lysne trappetrinnene, og efterfølgende vil der blive anvendt et nyt plejende vaskemiddel.Herudover vil der blive anvendt et andet vaskemiddel til indgangspartierne, der ikke efterlader den grå hinde på de sorte fliser.Vh Bestyrelsen

08-03-2019 - Ny Newsec-administrator i Egholm.I forbindelse med en organisationsændring i Newsec i efteråret 2018, fik vores administrator Ashkan Ahmedinia nyt og større ansvarsområde. Ashkan var af den opfattelse, at han i den nye funktion fortsat ville kunne betjene Egholm på tilfredsstillende vis. Imidlertid har såvel beboere som bestyrelse oplevet utilfredsstillende svartider, og vi har derfor bedt om en ændring. Ashkan har herefter meddelt, at vi pr. dags dato får ny administrator, og har sendt følgende meddelelse: Citat; Jeg har på det seneste ikke leveret den kvalitet I skal have, og som vi har aftalt, og må nu efter 10 fantastiske år trække mig, og lade nye kræfter kommer til glæde og gavn for alle parter. Efter aftale sætter vi en ny administrator på opgaven, som kan give bestyrelsen og foreningen et frisk pust.
Michael Topsø-Jensen overtager derfor administrationen fra og med fredag 08-03-19 og har disse kontaktoplysninger:mto@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 45 26 09 42
Michael har mange års erfaring som administrator i relation til ejerforeninger. Michael har min fulde opbakning og arbejder meget struktureret, hvorfor hans behandlingstid af mails stemmer overens med vores svartid på 2 dage efter modtagelse. Ikke forstået således, at alle henvendelser kan besvares på denne tid, men således at enten bliver de besvaret indenfor 2 dage ellers får man svar om svartid. Citat slut. Det er aftalt, at Egholm modtager en kompensation for den manglende kvalitet i samarbejdet, og at Ashkan fortsat vil stå til rådighed for bestyrelsen, og efter ønske deltage i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Vi takker Ashkan for det mangeårige samarbejde og byder Michael velkommen. Vh Bestyrelsen

27-02-2019 - Trafikomlægning i Sluseholmen.Trafikomlægning i Sluseholmen. Efter mødet hvor GF Sluseholmen Syd og de involverede rådgivende ingeniører orienterede om de kommende planer for lukning af Sluseholmen, har vi modtaget vedlagte information og oversigt om den forestående lukning. Har du behov for yderligere information er det en god ide at besøge www.sluseholmensbroer.dk. Læs mere her. Vh Bestyrelsen

10-02-2019 - Planlagte aktiviteter i gården 2019. Hyggelauget har været på spil, så sæt derfor et X i kalenderen allerede NU, hvor der vil være fælles aktiviteter i gården:

12. maj - KAGEBORD - Alle medbringer kage og kaffe

7. september - SOMMERFEST - Alle medbringer eget forbrug af mad (til f.eks. grill) og drikkevarer.

Oktober - GRÆSKARUDSKÆRING FOR BØRN. Afholdes samme dag som vi har arbejdsdag med gårdudvalget. Dato ikke fastlagt endnu.

31. oktober - HALLOWEEN DAG

1 December - JULETRÆET TÆNDES

Nærmere informationer omkring tidspunkter m.v. udmeldes, når dagene næmer sig. Vi i hyggelauget, håber mange møder op til fælles hygge i vores dejlige gård. VH Hyggelauget


05-02-2019 - Vedr. lukningen af Sluseholmen. 
Til info. Efter henvendelse til teknik og miljøborgmesteren, lykkedes det at få informationer om lukningen af Sluseholmen. Det kommer til at ske omkring 1. marts og vil vare i op til 18 måneder. Som det fremgår af materialet har der været alternative forslag om lukningen, som f.eks. en delvis lukning med ensretning, men konsekvensen ville være at det ville vare op til 3 år at færdiggøre Sluseholmen. Læs mere her. VH Bestyrelsen

28-01-2019 - Information til ALLE i Egholm. Vi har gennem det seneste år haft flere tilfælde af større eller mindre vandskader, og desværre har vi på nærende tidspunkt enkelte udestående med reparation af følgevirkningerne. Der har været vandskader via tag og facader, men de fleste hidrører fra utætheder i rørforbindelserne i teknikskabene. Det er især dryppende ventiler, utætte rørsamlinger eller rustdannelser på rør og samlinger. Som tidligere udmeldt har det ført til, at vores forsikringsselskab har hævet præmien betydeligt. For at imødegå flest mulige fremtidige skader, vil vi derfor bede ALLE om at bese installationerne i teknikskabene. Se efter om der er fugt, vanddryp, eller rustdannelser på nogle af rørene/ventilerne, eller andre synlige defekter og sende en mail om det observerede til bestyrelsen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Herefter vil I blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem, og hvis det viser sig, at der er grund til at foretage et indgreb med det samme, vil en VVS`er blive rekvireret. Uanset om I konstaterer uregelmæssigheder eller ej, skal I sende en mail, med fejlangivelse, eller bare at alt ser ok ud, så vi får det bedst mulige overblik.  Venligst send en mail til ovenstående adresse inden den 15. februar. VH Bestyrelsen

11-01-2019 - Flere pladser i cykelskurene. Vi har nu fået opsat de tidligere omtalte cykel kroge til ophængning af cykler, der enten bruges sjældent eller alene fungerer som reservecykler. Bemærk dog, at der ikke kan hænges cykler op hvor der er monteret kurv på bagagebæreren. Der er monteret 6 kroge bagerst i hvert cykelskur eller ialt 24 stk. Vi håber der bliver taget godt imod denne nye mulighed, der skaber mere plads til de dagligt anvendte cykler. Vh Bestyrelsen

22-12-2018 - Løse genstande i p-kælderen. Mange har efterkommet kravet om at fjerne løse genstande der var opmaganiseret i p-kælderen - tak for det. De ting der ikke blev fjernet, er nu midlertidigt flyttet til opbevaring ved kajak skuret bagerst i kælderen. Her vil de stå til afhentning frem til 15. januar, hvorefter resterne vil blive fragtet til genbrugsstationen. De der har vinterdæk stående bedes snarest finde et alternativt opbevaringssted. VH Bestyrelsen

18-12-2018 - Ændringer i Gården. Vi har over tid haft flere situationer hvor brædderne på cykelskurene er faldet af og dermed skæmmet det generelle indtryk. Det problem har vi nu fået løst ved at ved at montere nye lister der binder brædderne sammen. På trods af cykeloprydning, har vi fortsat problemer med at skaffe nok pladser i cykelskurene. Skurene er desværre ikke høje nok til at cyklerne kan stå i i 2 højder. I nær fremtid vil vi derfor gøre forsøg med at opsætte kroge til ophængning af de cykler, der enten bruges sjældendt eller bare er reservecykler. Hvis det lykkes vil vi i første omgang gøre plads til 6 ekstra cykler i hvert skur. Endelig har vi fået rengjort glaspartierne på trappe nedgangene og over rampen til kælderen. VH Bestyrelsen

18-12-2018 - Ordinær generalforsamling 2019Nu kan du godt booke onsdag den 22. maj 2019 kl. 18.30 - 20.30 til den årlige generalforsamling. VH Bestyrelsen

14-12-2018 - Glædelig jul og godt nytår til alle beboere fra bestyrelsen. 

14-12-2018 - Hjertestarter i funktion. Hjertestarteren er nu opsat på hjørnet af Thad Jones Vej 12 og opgangen til gården. Der er gennemført funktionstest, og den er nu klar til brug. VH Bestyrelsen

03-12-2018 - Gulvvarme. Flere skriver om at gulvvarmen ikke virker, eller kun virker i enkelte rum. Det er som regel et justeringsspørgsmål af gulvvarme installationen i teknikskabet. Med vedlagte PDF-vejledning i hånden skulle det være muligt at indstille den korrekt. VH Bestyrelsen

03-12-2018 - Gården forårsklar. Så fik gårdudvalget de sidste ting på plads med nye planter og nu også rullegræs på de visne områder. Nu venter vi bare på foråret for at se resultatet af anstrengelserne. Indtil det blivere lysere, må vi nøjes med hyggelaugets lys på juletræet. VH Bestyrelsen

03-12-2018 - Kontakt til leverandører. Hvis du oplever fejl eller mangler i din lejlighed, skal vi kraftigt opfordre til at bruge formularerne på EF Egholms hjemmeside til fejlmelding, og IKKE kontakte diverse leverandører og håndværkere direkte. VH Bestyrelsen

24-11-2018 - Opbevaring af diverse effekter i p-kælder og i opgange. Med henvisning til brandmyndighederne skal vi gøre opmærksom på, at det kun er tilladt at benytte p-kælderen til biler, cykler og motorcykler i de dertil markerede parkeringsområder. Alle andre hensatte effekter bedes derfor fjernet snarest muligt. Det samme gør sig gældende i opgangene, hvor det ikke er tilladt at opbevare cykler, barnevogne, klapvogne, og andre løse genstande. Såfremt de ikke tilladte effekter fortsat henstår efter den 15. december, vil de blive fjernet uden yderligere varsel. Ønsker man at få sine ting retur, vil dette ske mod gebyr. VH Bestyrelsen

21-11-2018 - Aflysning af ekstra ordinær generalforsamling den 3. december. Som følge af afstemningsresultatet på den ekstra ordinære generalforsamling den 5. november, er den varslede generalforsamling den 3. december aflyst. VH Bestyrelsen

19-11-2018 - Lys på Juletræet i gården. Søndag d. 2. december kl. 17.00, skal vi have tændt lyset på juletræet i gården. Lær mere her.

18-11-2018 - Hjertestarter og kursus. Trygfonden har haft travlt med at få de mange nye hjertestartere installeret, men nu er turen kommet til Egholm. Søndag den 2. december overtager vi hjertestarteren, og der afholdes et introduktionskursus i brugen. Introduktionen varer fra kl. 13-17. Bestyrelsesmedlem Søren Vodsgaard, der er fadder for hjertestarteren deltager og der er plads til yderligere 5 personer. Hvis du er interesseret i at deltage, kan du tilmelde dig på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Deltagelsen vil blive efter først til mølle princippet. I forbindelse med kurset, vil den endelige placering af hjertestarteren blive valgt i samråd med Trygfonden, og umiddelbart efter vil installationen blive udført. Hvis du ikke opnår plads på det første kursus, vil vi arrangere et opfølgningskursus på et senere tidspunkt. VH Bestyrelsen

09-11-2018 - Kom til juletræstænding. Sæt X i kalenderen søndag d. 2. december kl. 17.00, hvor alle de små glade børn skal tænde lysene på juletræet i gården! Nærmere følger. De bedste hilsener fra Hyggelauget. Se mere her.

06-11-2018 - Gårsdagens ekstraordinære generalforsaming. Vi takker for det store fremmøde på gårsdagens ekstraordinære generalforsamling, der dog viste sig ikke at være nok til at stemme forslaget igennem. Hans Tækker Madsen indledte mødet med et fremragende indlæg om blødt vand, med særlig fokus på betydningen for vores drikkevand, vand efter en installation af et BWT blødgøringsanlæg. Såvel Hans Tækker Madsen samt en repræsentant fra BWT besvarede efterfølgende spørgsmål fra deltagerne.

Den afsluttende afstemning endte med 50 stemmer for og 27 imod, der i henhold til vores vedtægter om kvalificeret flertal, ikke rakte til en fortsættelse af projektet. En demokratisk afgørelse, som vi naturligvis respekterer. Vi i bestyrelsen synes, det var ærgerligt, da det efter vores vurdering, ville have været den bedste løsning for foreningen.  VH Bestyrelsen

02-11-2018 - Husk den ekstra ordinære generalforsamling på mandag. Det er på mandag den 5. november kl. 19.00-20.00 vi afholder den ekstra ordinære generalforsamling på Skolen i Sydhavnen, Støberigade 1. Vi håber på stort fremmøde, og hvis du ikke kan deltage, beder vi dig afgive fuldmagt til en anden deltager. Du er også velkommen til at sende din fuldmagt til formand Ib Frederiksen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med tydelig angivelse af om du stemmer for eller imod indstillingen. VH Bestyrelsen

01-11-2018 - Nye planter i gården. Med stor hjælp fra mange af jer Egholmere, har vi nu fået fjernet alle de planter der ikke kunne klare sommertørken. Efterfølgende er der plantet nye slyngroser, syriske roser, clematis, syren, kirsebærlaurbær, kaprifolie og arkitektens trøst, og afventer nu forårets komme for at nyde resultatet. Vi har ladet planteskolens mærkater sidde på planterne, så hvis du er interesseret, kan du danne dig et intryk ved at gå rundt i gården. VH Gårdudvalget

28-10-2018 - Cykeloprydning Oktober 2018. Den 27. oktober 2018 vil der blive ryddet op i cyklerne i vores gård og p-kælder.Derfor vil samtlige cykler i gården og p-kælderen blive markeret med en tydelig stribet plastiksnor. Alle cykler der stadigvæk er markeret den 16. november 2018 vil blive opmagasineret, og der vil de stå til d. 30. november 2018, hvor de vil blive afleveret til politiet. Husk derfor at fjerne markeringen på din cykel, hvis du fortsat bruger den. Cykler der er i meget dårlig stand og ikke kan henregnes under transportmidler, som de står nu, hører til kategorien personlige klenodier. Disse hører ikke til i cykelstativerne, hvorfor vi høfligt, men bestemt, anmoder om, at disse klenodier sættes i eget depotrum, indtil de er istandsat, så de igen kan betragtes som transportmiddel. Spørgsmål eller andet, kan stilles til E/F Egholms mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . VH E/F Egholms bestyrelse

27-10-2018 - Rengøring af p-kælder. Da P-kælderen skulle rengøres i går morges, var der kun 7 biler af de mulige 144 parkeret i kælderen. Mange tak for hjælpen. Det gjorde det langt lettere at komme rundt, og var med til at give et godt resultat. VH Bestyrelsen

13-10-2018 - Fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har et stort ønske om at få afgjort spørgsmålet om blødgøringsanlægget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. november. Det er derfor vigtigt, at du møder op, eller alternativt giver en anden deltager fuldmagt til at stemme for dig. Det kan være en genbo - eller alle andre der deltager i generalforsamlingen. Fuldmagten skal indeholde dit navn, adresse, gerne lejlighedsnummer, hvem du udsteder fuldmagten til, samt om du stemmer for eller imod blødgøringsanlægget. Alternativt er du også velkommen til at sende en fuldmagt til formand Ib Frederiksen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. VH Bestyrelsen

10-10-2018 - Hygge-lauget inviterer til Halloween (u)hygge i gården den 28. oktober. Hygge-lauget inviterer til Halloween (u)hygge i gården den 28. oktoberkl. 11-? Kom glad med et græskar under armen, så vi i fællesskab kan
kreere spændende græskarhoveder. Vi tænder op i grillen, så der kan ristes medbragte pølser eller hvad
man nu har lyst til. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig uhyggelig formiddag. Læs mere her.
Hilsner fra Hyggelauget

09-10-2018 - Tilstopning af skakter. Vi har fortsat problemer med tilstopning af skakter, primært fordi der ikke anvendes korrekte affaldsposer. Pizzabakker, pap, og store bæreposer er som oftest årsag til tilstopningen. Vi har derfor set os nødsaget til at opsætte vejledende skilte over skaktlågerne. De pynter ikke, og vi håber at det kun er nødvendigt i en midlertidig periode. VH Bestyrelsen

03-10-2018 - Maskinfejning af p-kælder. For første gang i mange år, skal vi have fejet p-kælderen. Det sker onsdag den 24. oktober fra kl. 10.00. Vi vil derfor bede flest mulige parkere udenfor kælderen den dag, og samtidig fjerne alt fra p-pladsen så fejemaskinen kan komme til. Hvis du ikke finder plads udenfor kælderen, vil vi gerne bede dig hjælpe med feje din egen parkeringsplads, så mest muligt ligger på mellemgangene, hvor maskinen kan spule/suge det op efterfølgende. Du må selvfølgelig også gerne feje det op i en skraldesæk. Der vil stå koste og sække til formålet ved varmecentralen, lige nedenfor til nedkørselsrampen.

Tak for hjælpen. Venlig hilsen Bestyrelsen 

01-10-2018 - Vil du også gerne have en pæn gård (eller vil du blot have en kop kaffe)? Så kom ned i gården den 27. oktober kl 10.00 og giv en hånd med. Læs mere her. VH Gårdudvalget.

Ekstra ordinær generalforsamling. Dato for den ekstra ordinære generalforsamling er nu fastsat til mandag den 5. november kl. 19-20 på Sydhavnsskolen. Hvis der ikke kan samles et kvalificeret flertal for den ene eller anden løsning, vil den endelige generalforsamling blive afholdt mandag den 3. december kl. 19-20. Dagsorden og indkaldelse udsendes i god tid forinden. VH Bestyrelsen

22-09-2018 - Ekstra ordinær generalforsamling. Dato for den ekstra ordinære generalforsamling er nu fastsat til mandag den 5. november kl. 19-20 på Sydhavnsskolen. Hvis der ikke kan samles et kvalificeret flertal for den ene eller anden løsning, vil den endelige generalforsamling blive afholdt mandag den 3. december kl. 19-20. Dagsorden og indkaldelse udsendes i god tid forinden. VH Bestyrelsen 

21-09-2018 - Utæt varmt vands ventil Thad Jones Vej 10, fredag den 21/9 2018. Ventilen er placeret i kælderen ved elevatorskakten og har medført vandskader på gulv og væg. VVS tekniker er rekvireret, men for at undgå yderligere vandskader er der lukket for det varme til skaden er udbedret. Vi håber at kunne åbne igen i løbet af dagen. VH bestyrelsen

11-09-2018 - Ekstra ordinær generalforsamling i Egholm. Bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling snarest muligt, for at få bekræftet ønsket om installation af et blødgøringsanlæg, som besluttet på seneste ordinære generalforsamling. Bestyrelsens indstilling på den ordinære generalforsamling skete efter anbefaling og samråd med vores administrator Newsec. Erfaringsmæssigt fra lignende sager i ejerforeninger af vores størrelse, og med udgangspunkt i Egholms vedtægter, valgte dirigenten at gennemføre beslutningen med almindeligt flertal. Nogle beboere, der ikke ønsker installation af et blødgøringsanlæg, har gjort bestyrelsen opmærksom på, at de er uenige i, at denne beslutning kan træffes på en ordinær generalforsamling, med et simpelt flertal. For ikke at skabe splid blandt vores beboere, ønsker bestyrelsen derfor at få bekræftet ønsket om installation af blødgøringsanlægget med kvalificeret flertal. Det vil kræve et stort fremmøde til den ekstra ordinære generalforsamling, og hvis det ikke bliver tilfældet, bliver det nødvendigt med yderligere en ekstra ordinær generalforsamling. Dato for afholdelse af den/de ekstra ordinære generalforsamling(er) vil blive fastsat snarest. Vi beklager, at de mange der har set frem til en snarlig installation af blødt vand, må afvente beslutningen på den ekstra ordinære generalforsamling. VH Bestyrelsen

05-09-2018 - Ændring i Egholms bestyrelse. Mette Sloth har af personlige årsager valgt at udtræde af bestyrelsen med omgående virkning. Vi vil gerne takke Mette for sit store engagement og input i bestyrelsesarbejdet.

Til erstatning for Mette indtræder 1. suppleant Jonas Lund Mathisen i bestyrelsen. VH Bestyrelsen

15-08-2018 - Sensommerfest. Hyggelauget inviterer til sammenskuds-sensommerfest i Egholms gård lørdag 1. september kl. 16. Læs mere her.

03-08-2018 - Pontonsagen. Processbevillingsnævnet har på møde den 1. august 2018, afslået modpartens ansøgning om at føre pontonsagen videre til 3. instans, se vedlagte her. Dermed er pontonsagen afsluttet med dommen fra Østre landsret, hvor ejerforeningen blev frikendt for vedligeholdelsespligten af pontonerne. VH Bestyrelsen

07-07-2018 - Hjertestarter i Egholm. Efter fornyet henvendelse til Trygfonden har vi nu alligevel fået tilkendt en hjertestarter til opsætning i Egholm. Levering og opsætning vil ske i løbet af september måned 2018. Samtidig med leverancen vil Trygfonden stå for undervisning af et antal beboere, og der vil også være mulighed for at blive registreret som hjerteløber. Yderligere info udsendes så snart de mere detaljerede planer foreligger. Bestyrelsen har aftalt, at Søren Vodsgaard vil stå som fadder for hjertestarteren. VH Bestyrelsen

07-07-2018 - Ustabil elevatordrift. Vi oplever desværre en noget ustabil elevatordrift i flere opgange på grund af varmen i elevatorskaktene. Fejlene optræder sporadisk og passer ikke sammen med de normale fejlinformationer, og i flere tilfælde kan LiftSecure konstatere, at fejlen ikke optræder ved servicering efterfølgende, og i andre tilfælde viser der sig flere samtidige fejl. Varmen i elevatorskaktene er målt helt op til 50 grader. Vi er opmærksom på, at det især er til stor gene for beboerne på de øverste etager, og arbejder på mulige løsninger for udluftning i skaktene, men alternativerne er desværre ikke let tilgængelige. I skal fortsat fejlmelde eventuelle fejl og LiftSecure forsøger at rette fejl hurtigst muligt.  VH Bestyrelsen

22-06-2018 - Montering af stormlås på skodder. Alle beboere på DGV63 og RBV4 har modtaget tilbud på montering af stormlås på skodderne. Såfremt du ønsker låsen monteret kan du fortsat sende en bestilling til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - VH Bestyrelsen

22-06-2018 Blødgøringsanlæg. Bestyrelsen respekterer fuldt ud, at en ejer forsøger at samle stemmer nok til at kunne indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling, og i konsekvens heraf, har bestyrelsen besluttet at udsætte den videre undersøgelse af mulighederne for at installere et blødgøringsanlæg til den 1. september 2018. Dermed skal bestyrelsen have modtaget gyldig indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamlig senest den 31. august 2018. I modsat fald antager vi, at beslutningen ikke ønskes omstødt, og vi går videre med projektet som besluttet på generalforsamlingen. VH Bestyrelsen

10-06-2018 - Hjertestarter. Vi har desværre modtaget afslag op opsætning af hjertestarter i Egholm, begrundet i et for stort antal ansøgere. Vi opfordres til at søge igen ved næste lejlighed. Vi har bedt Tryg fonden genoverveje beslutningen, da vi kun har en hjertestarter i hele Sluseholmen. VH Bestyrelsen.

10-06-2018 - Reperation af fuger ved DGV59.  Af ukendte årsager er en del fuger i den nederste del af murværket på DGV59 forvitret. For at undgå yderligere skader, er der nu foretaget en rensning og opmuring af nye fuger. VH Bestyrelsen.

05-06-2018 - Information om bestyrelsens forslag til blødgøringsanlæg. En beboer har valgt at opfordre til, at der skal afholdes en ekstra ordinær generalforsamlig, med det formål, at ophæve bestyrelsens forslag om installation af et blødgøringsanlæg i Egholm. Vi anerkender fuldt ud, at det er enhvers ret, at samle stemmer til en ekstra ordinær generalforsamling, men vi ser gerne at det sker på grundlag af flest mulige oplysninger. Læs mere her. VH Bestyrelsen.

01-06-2018 - Grillen er på plads! God fredag og snart weekend! Solen skinner - igen. Perfekt grillvejr! Egholms nye fællesgrill står nu i gården klar til brug. Værsågod! (Foreløbigt) ikke nødvendigt at booke den - og der er gas på flasken -:) Ejerforeningen har bevilget den, Morten har samlet den og Sabi har sat brugsvejledning op. Stor tak! Vi håber Egholms beboere vil få stor glæde af grillen og har lyst til at bruge og mødes i gården sommeren igennem.Gode hilsner Egholms hyggelaug.

30-05-2018 - Generalforsamling 2018. Kære alle. Tak for en god generalforsamling igår. Bestyrelsen glæder sig til at tage hul på endnu et nyt år, og velkommen til Jonas Lund Mathiesen som ny 1. suppleant. Referat lægges op på siden, når det er klart. VH Bestyrelsen.

27-05-2018 - Vandsamlinger i p-kælderen. Der har ligget en del vand på gulvet i p-kælderen. Det var heldigvis ikke fejl i vores installationer, men som følge af, at HOFOR var i gang med servicearbejde på en nærliggende pumpestation. Udover en lidt generende lugt, er der ikke opstået andre fejl i den anledning. VH Bestyrelsen

03-05-2018 - Ændring i Egholm bestyrelse. Af personlige årsager har Christian Knoth valgt at udtræde af Egholms bestyrelse med omgående virkning. Herefter er 1. suppleant Palle Hubsch indtrådt i bestyrelsen. Christian Knoth fortsætter som Egholms repræsentant i GF Slusehomens bestyrelse. VH Bestyrelsen

30-04-2018 - Stormsikring af skodder. Køb en Storm-lås til skodder. Læs mere her.

18-04-2018 - Pontonsagen - Modparten har meddelt, at de søger processbevillingsnævnet om forelæggelse af pontonsagen for Højeste ret. Nærmere information følger når afgørelse foreligger. VH Bestyrelsen

07-04-2018 - VIGTIG INFORMATION – opsamling på installation af vand og varmemålere 17. og 18. april
Alle der ikke allerede har fået installeret nye vand og varme målere, har netop modtaget et informationsbrev fra ISTA A/S, hvoraf det tydeligt fremgår, hvornår installationen skal foregå hos dig. Det optimale vil selvfølgelig være, om du selv er hjemme under installationen. Hvis du ikke har mulighed for det, kan du senest dagen før lægge din nøgle i nøglekuverten i postkassen mærket `Viceværten` lige ud for varmecentralen, der findes nedenfor kælderrampen og ind til højre. Postkassen vil blive tømt dagligt, og nøglerne vil blive opbevaret et sikkert sted til de skal bruges af teknikerne. Efter endt installation lægges din nøgle tilbage i din postkasse. Bemærk at manglende adgang til din bolig på det meddelte tidspunkt, vil installationen blive udført efterfølgende for egen regning. VH Bestyrelsen

28-03-2018 - Vigtigt! Utætheder i forbindelse med udskiftning af vand og varmemålere. I forbindelse med udskiftning af vand og varmemålere, har det desværre vist sig, at nogle ventiler er utætte som følge af manglende aktivering over tid. Det har ført til utætheder når de igen tilsluttes. Såfremt du har en sådan utæthed i installatioenen, bedes du snarest muligt sende en fejlmelding til EF Egholm, så vi kan få det efterset og dermed undgå vandskader. VH Bestyrelsen

28-03-2018 - Christian Knoth med i GF Sluseholmens bestyrelse. På GF Sluseholmen genralforsamling den 27. marts 2018, blev bestyrelsesmedlem i EF Egholm, Christian Knoth DGV 47, valgt ind som bestyrelsesmedlem og repræsentant for Egholm. Tillykke til Christian - og os alle.VH Bestyrelsen

23-03-2018 Hyggelauget på Egholm har taget initiativ til første fælles arrangement i gården. Læs mere her.

16-03-2018 Pontonsagen behandlet i Østre Landsret. Østre Landsret har omstødt byrettens afgørelse i ponton sagen og frifundet ejerforeningen Egholm. Modparten har en betænkningstid på op til 4 uger om eventuel anke til Højesteret. VH Bestyrelsen

13-03-2018 Restinstallation af vand og varmemålere. Der er kommet endelig dato på installation af de 31 vand og varmemålere der ikke var adgang til i først omgang. Datoerne bliver den 17. og 18. arpil, og hver enkelt modtager brev fra ISTA om det præcise tidspunkt. Husk at booke aftalen i kalenderen så snart brevet er modtaget. Samme regler for adgang til lejligheden som i første runde er fortsat gældende. At være hjemme, eller sørge for at aflevere nøgler senest dagen før. Bemærk tillige, at hvis det ikke er muligt at komme ind i lejligheden på de nye datoer, vil installation ske efterfølgende for egen regning. VH Bestyrelsen

12-03-2018 Vigtig information om manglende installation af vand og varmemålere. Der var desværre 27 beboere, der ikke var hjemme, og heller ikke havde afleveret nøgler i forbindelse med installation af nye vand og varmemålere. De modtager nu et brev fra ISTA om nyt installationstidspunkt, den 17. eller 18. marts. Såfremt der heller ikke her er adgang til lejligheden, vil installationen blive udført efter direkte aftale mellem beboeren og ISTA og for egen regning. Vi skal derfor opfordre til, at der er nogen hjemme på det nye tidspunkt, eller at nøglen afleveres i viceværtens postkasse senest dagen før det meddelte installationstidspunkt. Nøglen kan allerede nu afleveres i postkassen, der tømmes hver dag. VH Bestyrelsen

12-03-2018 Utæthedder i forbindelse med installation af vand og varmemålere. Under installationen af de nye vand og varmemålere, lukkes der for vandet med de allerede installerede kugleventiler før og efter måleren. Hvis disse ikke har været aktiveret - dvs. åbnet lukket jævnligt - kan det forekomme at de drypper på grund af kalkaflejringer. I langt der fleste tilfælde vil det kun være ganske lidt og i en kortere periode. Det vil derfor kun i meget sjældne tilfælde være nødvendigt at skifte ventilerne. Der er derfor ikke tale om en installationsfejl af ISTA montørerne, og såvel montørerne som vi følger op på hver enkelt tilfælde. Hvis du er usikker på evt. drypperi efterfølgende, er du velkommen til at fejlmelde via hjemmesiden. VH Bestyrelsen 

26-02-2018 YouSee rammeaftale med Egholm. Ud over vores aftale med FIBIA/WAOO, har en stor del af jer også produkter fra YouSee. Det kan bl.a. lade sig gøre, fordi vi fortsat har YouSee nettet installeret i Egholm. Vi har derfor underskrevet en foreningsaftale med YouSee, der betyder leje af TV-Boks til kun kr. 30.- pr.md., mulighed for at få bredbånd uden krav om TV-pakke, foreningsbredbånd, og også visse fordele på YouSee mobilområdet. Aftalen gælder såvel nye som nuværende kunder. For nuværende kunder vil rabatterne automatisk slå igennem, idet rammeaftalen er implementeret i YouSee, og nye kunder vil ligeledes automatisk få rabatterne.  YouSee udsender yderligere info direkte til jer. VH Bestyrelsen

 20-02-2018 Installation af nye vand og energimålere. VIGTIG INFORMATION TIL ALLE BEBOERE. SE VENLIGST HER. 

For at se installationsoversigten samt hvornår du skal have installeret måler, kan du åbne skemaet her.

20-02-2018 Legepladseftersyn. Af hensyn til sikkerheden omkring brugen af legepladsen i gården, har vi netop fået gennemgået alle faciliteter og legeredskaber af et godkendt inspektionsfirma. Det har ført til en grøn smiley på alle områder, se mere her.
VH Bestyrelsen

04-02-2018 Rengøring i Egholm. Som følge af en del henvendelser om rengøring i Egholm, har vi talt med de ansvarlige og rengøringsfirmaet, og vi er blevet lovet er der bliver strammet op, og ligeledes foretaget nogle ændringer i procedurerne så kvaliteten højnes. VH Bestyrelsen

20-1-2018 Ansøgning om hjertestarter til Egholm. På foranledning af forslag fra Morten Andersen DGV 59, har vi ansøgt TrygFonden om opsætning af en hjertestarter i Egholm. Hvis den bevilges vil den kunne opsættes i foråret 2018. VH Bestyrelsen

19-1-2018 Parkeringsafgifter i p-kælder. Der er på det seneste udstedt flere parkeringsafgifter til beboere i Egholm. De fleste fordi bilen og dermed nummerpladen skiftes ud. Vi skal derfor opfordre til at fastmontere de udleverede parkeringsskilte i forruden i stedet for nummerpladeregistreringen. Hvis i har mere end en bil kan gæste-parkeringsskiltet fastmonteres i bil nr. 2. VH Bestyrelsen

18-1-2018 Generalforsamling i Egholm. Nu kan du booke tirsdag den 29. maj kl. 17.30 til den årlige generalforsamling i Egholm. Vi har reserveret sansesalen på Sydhavnsskolen til formålet. Dagsorden udsendes i god tid forinden. VH Bestyrelsen

18-1-2018 Støjgener under reperationsarbejder. Vi modtager en del klager over støj i forbindelse med håndværker besøg. Det kan naturligvis ikke undgås i visse situationer, men vi vil gerne opfordre til, at der i forbindelse med aftaler med håndværkere om reperationsarbejder, gøres opmærksom på vores husregler, så arbejdet primært forgår i perioden mellem kl. 0800 og 1800. VH Bestyrelsen

18-1-2018 Forstoppelse af skakter. Vi har igen været udsat for forstoppelse af skakter, der både er til gene for alle i opgangen, og også forbundet med store omkostninger til tømning. Vi skal derfor endnu engang gøre opmærksom på, at skakterne kun må bruges til køkkenaffald, og IKKE pizzabakker, ølemballage, pap, glas m.v. Den type affald skal afleveres på genbrugspladsen. VH Bestyrelsen

4-1-2018 - Nyt forsikringsselskab pr. 1. januar 2018. Som følge af skadesforløbet de seneste par år, har Topdanmark i flere omgange bedt bestyrelsen tage stilling til forøget præmiebetaling og/eller selvrisko. Det har medført, at vi har måttet acceptere en selvrisiko på kr. 12.000 pr bygningsskade og kr. 6.000 pr. glasskade. Hvis det hidtidige skadesforløb fortsætter, ville det medføre betragtelige ekstra omkostninger for Egholm. Bestyrelsen besluttede derfor at sende forsikringen i udbud, og efter forhandlinger, har vi accepteret et tilbud fra Willis og Købstædernes forsikringselskab, der har tilbudt en forsikring med en lidt forhøjet præmiebetaling, men til gengæld med en selvrisiko kr. 0 på både bygningsskader og glasskader. Den nye forsikring har desuden en langt bredere dækning end hidtil. VH Bestyrelsen 

20-12-2017 - Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Vi håber alle kommer godt igennem julen og får en dejlig jul og et godt nytår, og husk at passe på hinanden til nytåret. Mange venlige hilsner fra Bestyelsen.

20-12-2017 Nye koldtvands, varmtvands og energimålere - I henhold til gældende lovgivning, skal målerne udskiftes hvert 6. år, dog senest efter hvert 10. år. Da vores målere er ved at runde de 10 år, har bestyrelsen derfor haft opgaven i udbud, og efterfølgende valgt ISTA til såvel udskiftningen som fremtidig ansvarlig for varmeregnskabet. Det betyder at samtlige vand og energimålere skal udskiftes hos os alle, og det kommer til at ske omkring primo marts måned 2018. ISTA løsningen betyder samtidig at aflæsning af målerne vil ske som fjernaflæsning, og samtidig giver adgang til at vi selv kan følge vores forbrug. Nærmere orientering vil blive udsendt i god tid før udskiftningen. Omkostningen ifbm. udskiftning dækkes af ejerforeningens grundfond. VH Bestyrelsen

20-12-2017 Brug af affaldsskakter - Vi har alle glæden af, at kunne bruge skakterne til vores daglige småaffald. Desværre er det også sådan, at de beboere tættest på rørføringerne til skraldesuget, kan være voldsomt generet af den støj, der opstår ved henkastning af affald i skakterne i aften og nattetimerne. Det er især, hvis der kastes glas, flasker og andre tunge/larmende ting i skakten. Ved rengøring på trappegangene ses det også, at der visse steder smides utætte poser med flydende væsker som f.eks. sovs i skakten, hvilket ikke alene sviner rundt om skaktlåget, men også i skaktrøret, hvor der opstår lugtgener. Endelig skal vi også gentage, at pizzabakker, pap og andre stive genstande ikke må henkastes i skakten - Please - overhold disse simple regler, når du bruger skakten. VH Bestyrelsen

12-12-2017 Nummerering af p-pladsnumre i kæder - Mange p-plads numre er efterhånden slidt væk. Derfor har vi indhentet fire tilbud på genopmaling. Prisen for det var i gennemsnit over 100.000 kr., og det ville samtidig være lidt kaotisk, at kælderen skulle ryddes under rensning og opmaling. Vi har derfor indkøbt og opsat tydelige numre over p-pladserne og derved opnået en besparelse på mere end 90.000 kr., og samtidig sikret, at vi ikke fremover skal budgettere med genopmaling. VH Bestyrelsen

25-11-2017 - Bestilling af nøgler - Hvis du har brug for nye/ekstra nøgler til opgang eller elevator, kan du bestille dem via formularen på hjemmesiden. Hvis du derimod har brug for nøgler til din egen lejlighed, skal du IKKE udfylde formularen. Det kræver blot at du skal bruge nøglekortet du har fået ved overtagelse af lejligheden og bestiller direkte hos nøglemager. Da nøglen er kodet, har vi som forening IKKE mulighed for at rekvirere nye. Hvis du ikke er i besiddelse af nøglekortet kan du ringe til Bagger Låse, tlf. 3879 7979 og få dem til at hjælpe med at bestille nye nøgler. VH Bestyrelsen

 24-11-2017 - Parkering på Dexter Gordons Vej - Vi har desværre ikke haft nogen indflydelse på parkeringsforholdene mens gravearbejdet med fjernvarmeinstallationen pågår. Hofor henviser blot til, at der er indhentet de nødvendige tilladelser til opgravning og afspærring. Der er sendt en dispensationsansøgning til Teknik og Miljø afdelingen i Københavns kommune (der har givet tilladelsen), om det vil være muligt at parkere udenfor de afmærkede båse på både Richard Boones Vej og Thad Jones Vej. Der er i skrivende stund ikke kommet svar på den henvendelse, men der meldes ud så snart der foreligger et svar - Efter at have talt med og skriftlig korresponderet med Teknk og Miljø Forvaltningen i Københavns Kommune, må vi desværre beklage at det ikke er muligt af få dispensation fra de gældende parkeringsregler imens Hofor udfører gravearbejde på Dextor Gordons Vej. Påstanden er at det ikke muligt at administrere og kontrollere en dispensation og hvilke køretøjer der i så fald må bruge dispensationen. Det er oplyst at Hofors gravetilladelse er givet til den 6. december. VH Bestyrelsen

09-11-2017 - Jul og forår i vores gårdareal - Stor tak til gårdudvalget der har gjort klar til julen og foråret 2018 i gården. Buske er klippet, roser der var til gene ved sandkassen er flyttet, der er plantet nyt grantræ, defekte legedyr er repareret og defekt legetøj er fjernet. Vi ser frem til at alle vil være med til at holde gården attraktiv og huske at rydde op, når gården forlades. Vi skal have lys på grantræet i begyndelsen af december, nærmere om dette senere. Foråret ser vi frem til med længsel. VH Bestyrelsen

01-11-2017 - Frostsikring af skodder - Da skodderne blev stormsikret på DGV 63 og RBV 4, blev det konstateret at der samler sig vand i bunden af skodderene, og at dette kan medføre frostsprængning. For at forhindre dette, vil der i perioden fra den 6.-8, november 2017 blive boret dræn i bunden af skodderne. Samtidig vil der blive monteret yderstop på alle skinner hvor skodderne er fastgjort. Arbejdet kræver adgang til den enkelte ejers altan. Nærmere info tilgår hver enkelt ejer forinden. VH Bestyrelsen.

16.10.2017 - Cykeloprydning d. 29. oktober 2017 på Egholm - Læs mere her.

04.10.2017 - Affaldssortering på Egholm - Københavns Kommune har meddelt at der er specielle udfordringer med udrulningen af bio-affalds ordningen på Sluseholmen, og har derfor udsat eventuel deltagelse for Egholm til foråret 2018. Hilsen Bestyrelsen.

19.09.17 -
 Affaldssortering i Egholm - Københavns Kommune har pålagt Egholm at deltage i affaldssortering. Vi skal deltage i den overordnede plan for indsamling af BIO-affald. Det betyder, at vi skal have opsat 5-6 200 liters affaldsbeholdere på ejendommen i løbet af uge 39 2017. De nærmere regler for placering af beholderne er endnu ikke oplyst, og afhænger af gældende direktiver for tømning af renovationsselskabet. Udstyr til de enkelte lejligheder vil blive leveret af kommunen, når endeligt tidspunkt for indsamling af BIO-affaldet besluttes. Nuværende skaktordning fortsætter med ovennævnte undtagelse uændret. Vi vil løbende orientere om implementeringen. Hilsen Bestyrelsen

19.09.17 - Synkronsvømning i vandet ud for Richard Boones Vej - Der vil være opvisning i synkronsvømning `The Underwater Ballroom` søndag den 24. september i tidsrummet kl. 14.15 – 16.45. Alle er velkommen til at overvære seancen. Du kan finde flere informationer her: Website: https://www.city-link.org/the-underwater-ballroom. Hilsen bestyrelsen

19.09.17 - Flytning af gelænder ved trappeopgang til gården - Gelænderet på trappeopgangen fra Dextor Gordons Vej og op til gården er oprindeligt blevet monteret i den side hvor der også er cykelrampe. Det vil i nærmest fremtid blive flyttet, så det også kan benyttes af gangbesværede uden der er fare for at falde i cykelrampen.

 19.09.17Stormsikring af skodder - Stormsikringen af skodderne har vist sig at være langt mere omfattende end oprindeligt antaget. Hovedårsagen er, at de bærende skinner er monteret meget uens, og da toppen af en skodde bruger samme skinne som bunden af skodden på næste etage, har justeringen af den enkelte skodde været problemfyldt.

Under monteringen af stormsikringen er det samtidig konstateret, at skodderne indeholder store mængder vand. Det har betydet, at nogle af skodderne viser tendens til frostsprængning, dog ikke i et omfang at reparation er nødvendig. For at begrænse lignende skader i fremtiden, er det besluttet at der skal bores drænhuller i bunden af alle skodderne. Samtidig vil der blive monteret en stopklods for skoddernes yderpunkter i begge sider af skinnen. Dette arbejde skal foregå på altanerne og vi håber på velvillig samarbejde med adgang til lejlighederne når tid kommer.

I skrivende stund er der desværre ikke fundet den endelig løsning på en lås til skodderne. Problemet er her igen den markante forskellighed i skoddernes montering. Nærmere info udsendes så snart løsningen er fundet. Hilsen Bestyrelsen

19.09.17 - Genopmaling af parkeringspladser i kælderen - Tak for tippet. En del har henvendt sig, da det især for nye beboere kan være svært at finde den rigtige parkeringsplads. Vi er ved at indhente tilbud på genopmaling. Hilsen Bestyrelsen

19.09.17 - Ny fiber aftale for Egholm med WAOO. Læs mere her.

10.09.17 - Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september 2017. Såfremt du, som beboer, har noget på hjertet, som du ønsker at bestyrelsen skal se på, er du velkommen til at sende os en mail på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Med ønsket om en god søndag til alle.

23.08.17 - Skraldesug / Centralsug. Der foretages i disse dage en renovering af centralsug anlægget i Sluseholmen der kan medføre gener i vores område. Evt. tilstoppede skakter vil blive renset umiddelbart efter.

08.08.2017 - Tilbud fra Verisure på alarm og sikkerhedstjek af din bolig. EF Egholm har modtaget tilbud fra Verisure om et gratis sikkerhedscheck samt installation af alarmer med 25% rabat på listeprisen. Yderligere rabat opnås hvis installationen sker senest 48 timer efter sikkerhedscheckket er gennemført. Har du interesse i tilbuddet kan du kontakte Verisure på telefon 29 49 70 35

02.08.2017 - Nyt gårdudvalg sammensat på Egholm. Første møde er i september for gårdudvalget. Se mere info her.

29.07.2017 - Fotooptagelser ved kajen på Richard Boones Vej - I perioden fra mandag den 31. juli til onsdag den 2. august vil der være fotooptagelser for Skoda på kajen ved Richard Boones Vej. Vi er blevet kontaktet forud for Grundejerforenings godkendelse af projectet, men desvære var oplysningerne vi fik stillet til rådighed meget mangelfulde. Det medfører at der vil være parkeringsrestriktioner på Dextor Gordons Vej de pågældende dage, jvf. skiltning.Vi beklager meget de gener det må medføre for den i forvejen pressede parkeringssituation. Hilsen Bestyrelsen 

13.07.2017 - Vedr. tilmelding til e-kommunikation. Bestyrelsen opfordrer alle, som ikke har tilmeldt sig e-kommunikation, til at tilmelde sig e-kommunikation med Datea. Skriv blot til Datea / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., at i ønsker e-kommunikation. Såfremt man allerede har modtaget referatet fra generalforsamlingen på email, så er man allerede tilmeldt.

06.07.2017 - Vedr. lamper: Så er der endelig lys forude... Efter at have haft store problemer med leverance af nye lamper til trappegangene, er der endelig – bogstaveligt talt - lys forude. Fra og med i dag og dagene fremover udskiftes de mange defekte lamper. Hilsen Bestyrelsen

03.07.2017 - Vedr. ventilation: Der har nu været service på alle ventilationsanlæg og alt er serviceret/repareret og er up to date. 

03.07.2017 - Ny leverandør på elevatorer på Egholm. Vi har i bestyrelsen valgt at skifte leverandør til firmaet Lift secure. Der er blandt andet lagt fokus på pris og et forventeligt godt samarbejde med LiftSecure.

02.07.2017 - Nyt fra bestyrelsen - Stormsikring af skodder Dexter Gordons Vej 63 og Richard Boones Vej 4

Nu er det forberedende arbejde med stormsikring af skodderne på Dexter Gordons Vej 63 og Richard Boones Vej 4 gennemført, og arbejdet med opsætningen påbegyndes tirsdag den 4. juli, og har en forventet varighed på 3 til 4 dage. Opsætningen starter på Dexter Gordons Vej mod vand siden, derefter Richard Boones Vej 4 mod vand siden. Opsætningen vil ske med lift hvorfor det ikke bliver nødvendigt med adgang til lejlighederne. Har du spørgsmål i denne forbindelse, kan du sende en mail til formanden på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. I forbindelse med opsætningen vil der blive monteret en lås på skodden i en enkelt lejlighed. Den har til formål at hindre støj/klapren i blæse/stormvejr. Låsen kan tilkøbes af den enkelte ejer, og som beslutningsgrundlag for dette tilkøb, vil der blive udsendt billeder efter monteringen. Hilsen Bestyrelsen

21.06.2017 - Nyt fra bestyrelsen. Læs vores nyhedsbrev her.

20.06.2017 - Introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer:  Kære beboere. Første bestyrelsesmøde er nu afholdt, og den nye bestyrelse er introduceret til Egholm. Vi udsender snarest et nyhedsbrev til jer. VH bestyrelsen.

20.06.2017 - Cykeloprydning på sluseholmens veje inkl. broer, særligt Thad Jones Vej 10-16. Læs mere her.

19.06.2017 - Støjmåling - I forbindelse med det forestående byggeri på den gamle Metro-grund, er der, udvendig på bygningen Thad Jones Vej 12,  opsat måleudstyr til registrering af støj og vibrationer i forbindelse med nedbankning af spuns og piloteringsmateriale.Forventet måleperiode er 2-4 måneder.

17.05.2017 - Årsberetning for år 2016
Årsberetningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen, og kan rekvireres her: Årsberetning år 2016

Ang. fejlmeldinger
Alle fejlmeldinger kan ske ved at trykke på formular i menuen. Kan du ikke finde en formular til det du ønsker at fejlmelde, kan du benytte formularen "Generel forespørgsel/Fejlmelding".

20.09.2016 Affaldsskagter
Der er i forbindelse med nedrivningen af METRO gravet hul på et rør til affaldssuget, der gør at det ikke virker for hele Sluseholmen lige nu. Der arbejdes på sagen, og vi håber det kører igen meget snart. Indtil da bliver der ikke suget affald væk, og flere skakter er allerede stoppede til. 

20.09.2016 - Cykeloprydning på Egholm
Læs mere her 

12.09.2016 - problemer med vandet
Læs information her: http://www.hofor.dk/nyhed/afbrydelse-af-vandforsyningen-til-sluseholmen/

12.09.2016 - Ang. sommerfest
Desværre har det ikke været muligt for bestyrelsen at arrangere sommerfest i år. Næste år vil der blive nedsat et "sommerfest" udvalg, og har du lyst til at være medarrangør i dette udvalg, er det bare med at sende en besked til bestyrelsen.

22.06.2016 - Haveje arrangerer Sankt Hans

Se indbydelsen her

09.06.2016 - Orientering fra bestyrelsen i E/F Egholm


Stig Holm har trukket sig som formand for bestyrelsen, og bestyrelsen har konstitueret sig selv med Rasmus Halberg som formand og Dorthe Hørgreen som bestyrelsesmedlem.

Orientering er fjernet fra Hjemmesiden da den ikke længere er aktuel her. Den er sendt ud til alle beboere i E/F Egholm på nyhedsbrev.

Har man spørsmål eller andet, kan man kontakte bestyrelsen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

31.03.2016 - Besked fra gårdudvalget
Kære beboer.

Vi afholder arbejdsdag lørdag den 30. april kl. 10 - 14, med flg. arbejdsopgaver:
- Udskifte sand i sandkassen
- Legeskib, legehus og vippedyr skal have træbeskyttelse
- Oprydning i legesagerne

Det gamle sand skal på genbrugsstationen – har du krog på bilen og kan aflevere sandet ovennævnte dag, bedes du kontakte Helle på 61725195.

Gårdudvalget sørger for drikkevarer i pausen.

Venlig hilsen
Gårdudvalget 

17.02.2016 - Ang. ventilation
STRATO ventilation, JM Danmark og ejendomsvirke samt bestyrelsen var på inspektion på ventilationen beliggende Dexter Gordons Vej 59. Udfordringen er alene lugtgener der opleves hvor madlugt spredes via ventilationsanlægget. Status blev at der laves en røgtest udført af STRATO ventilation, for at se om man kan lokalisere en fejl.

13.02.2016 - Ang. ventilation
Onsdag d. 17. februar 2016 kommer JM Danmark sammen med STRATO ventilation ud på Egholm, og besigtiger ventilations anlægget da der har været en del fejlmeldinger, på eksempelvis lugtgener fra andres lejligheders madlavning.

ALLE som oplever noget med ventilationen, der ikke er som man mener det skal være, må meget gerne udfylde formularen "Fejlmeld ventilation", men INDEN man fejlmelder, bedes man læse på denne side: http://egholm-ef.dk/guides/ventilation

Alt den data som bestyrelsen får ind ved disse fejlmeldinger, vil blive overleveret til JM Danmark og STRATO ventilation, som er den ventilationsvirksomhed der har bygget ventilationsanlægget.

18.01.2016 - Fastelavn
G/F Sluseholmen afholder fastelavn søndag d. 7 februar 2016 (der står forkert 2015 i indbydelsen, det er 2016). Indbydelse kan hentes her

14.01.2016 - Indbrud i p-kælder
Der har natten til d. 14 januar været indbrud i p-kælderen. Nassau Door er tilkaldt og udbedre.

13.01.2016 - Ang. ventilation Thad Jones Vej 14 & 16
Der er bestilt reservedele hjem til ventilationen på Thad Jones Vej 14 og 16, da der er gået et styreboard. Vi håber at det er oppe at køre igen indenfor et par dage.

30.11.2015 - Ang. varmt vand på Egholm
Der har været nedbrud i centralvarmen pga. stormen, og der har derfor været udfald på det varme vand på Egholm. Fejlen er udbedret og det varme vand er på vej.

23.11.2015 - Ang. montering af annoder
Nu starter arbejdet meget snart med montering af annoder på G/F Sluseholmens bolværker. Annoder er en ædel metalart, som sikre at der bliver tærret på annoden før andet metal, som vores spuns er lavet af. Det betyder at der vil kunne opleves yderligere støj på området i tidsrummet 07.00 - 17.00 på alle hverdage.

23.11.2015 - Rygning på fællesarealer
Der er blevet klaget over rygning på fællesarealer, som er de arealer vi alle befærder os på, opgange, p-kælder, svalegang m.v. Jf. husorden må der ikke ryges på fællesarealer - mere kan læses her: http://egholm-ef.dk/reglement 

17.11.2015 - Skift er cirkulationspumpe
Nogle beboere har oplevet at vandet har været langt tid om at blive varmt. Der er derfor nu blevet skiftet en cirkulationspumpe, som sikre at der konstant cirkulere varmt vand rundt. Oplever du i din lejlighed at vandet kan være langt tid om at blive varmt, så fejlmeld det i formularen "Generel forespørgsel/fejlmelding".

17.11.2015 - Drift og vedligeholdelsesplan 
Der er af Alectia blevet udarbejdet en drift og vedligeholdelsesplan. Arbejdet er ikke endeligt færdigt endnu, men kan rekvireres her.

12.11.2015 - Parker på din egen p-plads uden p-licens
Det er nu blevet muligt at parkere på sin egen p-plads uden at have en p-licens i forruden. Udfyld formularen "Registrer nummerplade på p-plads" under menu punktet formularer, så vil du modtage endelig bekræftelse herpå.

12.11.2015 - Problemer med vandet
Der kom akut problemer med det varme vand igår (d. 11.11.2015) da en cirkulationspumpe gik i stykker. Det er nu lavet midlertidigt, og der vil blive installeret en ny cirkulationspumpe d. 16.11.2015 kl. 09.00. Det vil både være det kolde vand og det varme vand der vil være væk, og det estimeres at vil tag et par timer, men kan trække ud.

01.11.2015 - Støj på Sluseholmen fra kompressor

Vedr. Opsætning af anoder på Grundejerforeningens bolværker.

I starten af november, sker opsætning af annoder i samtlige kanaler. Det betyder:

 • •At der oprettes en plads til skur og anoder på det grønneområde
 • •At der bliver støj fra en kompresser fra kl. 7.00 til kl. 17.00  på alle hverdag.
 • •At alle bolværker på det tidspunkt, hvor der opsættes anoder skal friholdes for både og pontoner.

14.07.2015 - Tilmelding til sommerfest på Egholm d. 22. august 2015

Der er nu åbnet for tilmelding, og denne kan ske her: http://egholm-ef.dk/formularer/sommerfest-22-august-2015

22.06.2015 - Sommerfest på Egholm

Sommerfesten på Egholm afholdes d. 22 august 2015 - Bestyrelsen er igang med planlægningen og indkalder snarest med en endelig invitation.

22.06.2015 - Anbefalinger til fodring af fugle
Vi opfordre alle der bor på Egholm og Sluseholmen at følge Københavns kommunes guide for fodring af fugle. Guiden kan ses her: http://www.kk.dk/artikel/begr%C3%A6ns-fuglefodring

31.01.2015 - Formular fra initiativgruppe på Egholm ang. 5 års gennemgang

Phillip Elberling skriver på facebook:
Så har jeg lavet en formular hvor I kan udfylde hvilke fejl og mangler I har klaget over og hvad I fik af svar. Den generer automatisk et regneark som kan give os alle et overblik og eventuelt bruges som et redskab til at klage i fællesskab. Vi fokuserer primært på de fejl er typiske for mange af lejlighederne. Udfyld det gerne hurtigst muligt så vi kan komme videre i processen.

http://form.jotformeu.com/form/50265896341359 

28.11.2014 - Cykeloprydning

Vi er nu gået ind i 2. fase mht. cykeloprydningen på Egholm. Alle cykler i gården som havde en rød elastik på er flyttet til porten på Richard Boones Vej 6. Alle cykler i p-kælderen der stadigvæk havde rød elastik på er flyttet hen på henholdsvis to steder i p-kælderen. Den ene plads er til højre for porten når man kommer ned i p-kælderen. Den anden plads er i den anden ende af p-kælderen i forhold til porten.

Cykler som er låst fast til Egholms ejendom permanent er ikke tilladt, og disse låse vil blive skåret op.

Jf. dansk lovgivning om cykeloprydning, er det KUN politiet der kan afhente cyklerne, og de vil herefter blive sat på politi auktion dem som fungerer.

Cyklerne vil blive afhentet af politiet når de har ressourcer til det, dog tidligst om 30 dage fra d.d.

Har du en cykel der er blevet hensat til afhentning, skal du hurtigst muligt hente cyklen, og hensætte den i cykelstativ. Vi henstiller til at du efterlader cykelopbevaringspladserne i rydelig stand, og behandler cyklerne med respekt og stiller dem forsigtigt når du tager din cykel.

24.11.2014 - Fra gårdudvalget, Juletræ

Kære beboer på Egholm

Juletræet tændes søndag den 30. november kl. 16

Ta' kaffen med – vi sørger for småkager og saftevand

Venlig hilsen
Gårdudvalget

30.10.2014 - Cykeloprydning på Egholm

Kære beboer på Egholm

I november måned 2014 vil der blive ryddet op i cyklerne i vores gård og p-kælder.

Derfor blev samtlige cykler i gården og p-kælderen d. 29 oktober markeret med en rød elastik på håndtaget.

Alle cykler der stadigvæk er markeret den 12. november 2014 vil blive opmagasineret i p-kælderen, og der vil de stå til ca. medio januar 2015, hvor de vil blive afleveret til politiet.

Husk derfor at fjerne markeringen på din cykel.

Cykler der er i meget dårlig stand og ikke kan henregnes under transportmidler, som de står nu, hører til kategorien personlige klenodier. Disse hører ikke til i cykelstativerne, hvorfor vi høfligt, men bestemt, anmoder om, at disse klenodier sættes i eget depotrum, indtil de er istandsat, så de igen kan betragtes som transportmiddel.

Med venlig hilsen

E/F Egholms bestyrelse

28.10.2014- Problemer med varmen

Der var d. 28.10.2014 problemer med det varme vand. Der var en ventil der skulle skiftes, og eftersom der slet ikke var varmt vand, var man nødsaget til at lukke akut for vandet i en kort periode, for at skifte ventilen, så det varme vand kunne komme retur. Kl. ca. 13.00 var alt oppe at køre normalt igen.

Bemærk der kan læses mere om det vandforsyningen her: http://egholm-ef.dk/guides/varmt-vand-og-vandforsyning

26.09.2014- Varsling om fjernelse af effekter

Kære ejere

Bestyrelsen modtager jævnligt henvendelser om ulovligt opbevaret effekter på fællesarealer – herunder barnevogne, klapvogne, cykler, autostole, reoler mv. 

Med henvisning til foreningens husorden samt ordensforskrifter fra Københavns Kommune vil bestyrelsen pr. 1. november 2014 instruere rengøringsfirmaet i at fjerne samtlige ulovligt opbevaret effekter fra samtlige fællesarealer på ugentligt basis. 

Bestyrelsen vil opbevare disse effekter i 2 måneder, hvorefter de vil blive kasseret uden yderligere varsel. 

Såfremt man kan dokumentere ejerskabet af fjernede effekter udleveres disse mod et gebyr på kr. 100 pr. genstand. I så fald skal man kontakte bestyrelsen på e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Der vil være mulighed for udlevering 1 gang månedligt efter aftale. 

Denne varsling er sker på vores hjemmeside, i nyhedsbrev pr. mail og sendes pr. post til samtlige ejere. Der vil ikke ske yderligere varslinger frem fremadrettet. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for E/F Egholm 

19.09.2014 - Ang. vedligeholdelses af varmtvands beholderen
Onsdag, d. 24.09.2014 kl. 08.00 til 14.30 vil der blive lukket for det varme vand, da vores varmt vandsbeholder får det årlige service.

05-07-2014 - Ang. sommerfest d. 23 august 2014

Kære beboere på Egholm

Det er med stor glæde at vi kan meddele at der er en stor tilmelding til årets sommerfest på Egholm med 120 tilmeldte.

Da vi er så mange, og grundet DMI’s varslinger til vejret på dagen, har vi lejet et stort telt, som er blevet sat op på Thad Jones Vej. 

Program for dagen:

-          15.00 – 17.30 – Aktiviteter for børnene (Hvor der vil være popcorn og Slushice)

 1. Skattejagt
 2. Lille Petanque turnering
 3. Danselege

-          18.00 – 20.00 – Spisning for alle, maden er flg.:

 1. Helstegt pattegris
 2. Kylling
 3. Forskellige salater
 4. Brød

-          20.00 - ??.??

 1. Musik og hygge
 2. Husk egne drikkevarer (Både sodavand, øl og vin, drinks eller hvad I har lyst til)

Vi glæder os til en brag af en fest

Mange hilsner

Bestyrelsen for E/F Egholm

 

Se invitationen her.

Tryk her for at tilmelde dig sommerfesten d. 23 august 2014

Der vil blive runddelt sedler til hele ejendommen og også skrevet ud med nyhedsbrev.

21-07-2014 - Gratis Cykeltjek

E/F Egholm har takket ja tak til Gratis Cykeltjek på Egholm - det bliver lige før sommerfesten. Se herunder.

Billede Egholm_2

29-05-2014 - Ang. facebook gruppe omkring 5 års gennemgang af egne lejligheder

Kære alle beboere på E/F Egholm,

Philip Elberling har oprettet en Facebook gruppe, hvor alle beboere kan dele deres erfaringer med 5 års gennemgang af deres egne lejligheder, samt komme med eventuelle gode råd eller andet. Facebook gruppen findes her: https://www.facebook.com/groups/efegholm

Med venlig hilsen 

E/F Egholm

16-03-2014 - Ang. varmt vand
Der er problemer med varmt vand. Dette skyldes at HOFOR har problemer med fjernvarmen. Se yderligere info her: www.hofor.dk

16-03-2014 - Ang. 5 års gennemgang
Der er ingen opdateringer omkring E/F Egholms 5 års gennemgang for E/F Egholms områder. Bestyrelsen er heller ikke orienteret om nogle ejerlejligheder er blevet indkaldt til en 5 års gennemgang.

Bestyrelsen rykker løbende JM Danmark for en dato til 5 års gennemgang af E/F Egholms områder.

09-12-2013 - Ang. 5 års gennemgang
Alle lejligheder på Egholm er ejet privat, og alle omkostninger der i forbindelse med en privat lejlighed afholdes af ejeren af lejligheden. Det er derfor ejerens eget ansvar at afholde 5 års gennemgang med JM Danmark på ejerens egen lejlighed.

Det er derfor også helt valgfrit, om ejeren ønsker at bruge en rådgiver eller ej. Vælger ejeren at bruge en rådgiver, betaler ejeren selv for denne rådgiver.

Bestyrelsen for E/F Egholm vil derfor ikke deltage i ejernes egne 5 års gennemgang.

Bestyrelsen for E/F Egholm varetager 5 års gennemgangen på E/F Egholms fællesområder, og dertil har bestyrelsen valgt ALECTIA som rådgiver på E/F Egholms fællesområder.

08-12-2013 - Ang. 5 års gennemgang af lejligheder
Der er sendt breve ud til de fleste beboere (ikke alle har modtaget er det blevet oplyst) fra JM Danmark omkring 5 års gennemgang af ejerlejlighederne, hvor det blandt andet fremgår at JM Danmark ønsker en e-mail og/eller brev hvori det fremgår eventuelle mangler man mener der er i ens bolig. E-mailen JM Danmark har oplyst er: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Til generalforsamlingen blev 5 års gennemgangen debatteret, og det blev besluttet at den rådgiver som bestyrelsen vælger til 5 års gennemgangen af selve ejendommen, også blev spurgt om et tilbud, til rådgivning til den enkelte beboer. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra: ALECTIA, Rambøll og Gaihede. ALECTIA havde det bedste tilbud til 5 års gennemgangen på ejendommen, hvorfor ALECTIA er blevet valgt.

Desværre har ALECTIA ikke et godt tilbud på en 5 års gennemgang af den enkelte ejerlejlighed, de tilbød at lave en gennemgang pr. lejlighed på. 10.000 kr. incl. moms. 

Bestyrelsen har derfor istedet været i kontakt med BOLIUS, men det har været utroligt svært for dem at give et "mængde" tilbud, da vi ikke kan sige hvor mange lejligheder der egentligt vil gøre brug af tilbuddet, og det er op til den enkelte om man vil gøre brug af tilbuddet eller ej.

BOLIUS har tilbudt flg.:
Er der 20 lejligheder eller derover der benytter sig af deres rådgivning til 5 års gennemgang, koster dette 2.900,- incl. moms. pr. lejlighed.

Er der mindre end 20 lejligheder, koster det istedet 3.325 kr. incl. moms. pr. lejlighed.

Er man interesseret i at tag imod dette tilbud, kontakter man Rubina Butt fra BOLIUS på 70 23 63 13.

Man kan læse yderligere om en 5 års gennemgang her: http://www.bolius.dk/alt-om/byg-nyt-hus/artikel/1-aars-og-5-aarsgennemgang-eftersyn/

05-12-2013 - Storm
Politiet har varslet høj vandstand, og anbefaler alle der holder i p-kældre på Sluseholmen og omegn, og parkere deres biler på terræn istedet, da p-kældre kan blive oversvømmet.


18-10-2013 - Ang. varmt vand på Egholm
Der har ikke været varmt vand på Egholm denne dato om morgenen, fordi at HOFOR har haft problemer med der varmeforsynining. Det varmevand er på vej, og skulle være på øen igen snarest muligt - nøjagtig tidspunkt kan ikke oplyses af HOFOR.

07.06.2013 - Ang. vippedyr til gården
Det er nu bekræft at vippedyr bliver leveret til d. 19. juni 2013 som besluttet på generalforsamlingen. (Dato er opdateret fra d. 14 juni til d. 19 juni)

07.06.2013 - Ang. containere på Egholm
Vi er igang med at få lavet vores skraldesug i p-kælderen. Problemet er at det trække grundvand med ind, så Københavns Kommune har meddelt, at såfremt ENSTO ikke har fået det lavet senest mandag d. 10. juni 2013, må vi desværre lukke vores skraldesug ned, og aflevere vores køkkenaffald i de opstillede containere. Vi håber det når at blive lavet.

Varmt vand d. 22.02.2013
HOFOR som leverer fjernvarme til os, har haft brud på deres anlæg, hvorfor der mangler varmt vand på hele Egholm. HOFOR har lavet fejlen, og forventer at der ville være leveret varmt vand ud til alle sidst på dagen. Det er ikke E/F Egholms anlæg der har været fejl på.

Varme
Det er blevet koldere i vejret, og har du problemer med din varme, se vores guide under "Guides".

Arbejde i kælderen
ENSTO som har skraldesuge anlægget er igang med at udbedre nogle fejl/mangler på systemet i vores p-kælder, hvorfor der desværre vil kunne forekomme larm derfra i dagstimerne. Arbejdet starter d. 19 november og forventes færdigt d. 17 december. Skraldesuge anlægget kan benyttes som hidtil under arbejdet, så som beboer er der ingen hensyn at tag hertil.

Lys i opgangene
Vi er igang med at få lavet vores lys i opgangene så det ikke er tændt når det er lyst m.v. Der kan derfor over den næste periode være ureglmæssigheder i lamperne, og nogle vil/kan være slukket i perioder.

Der er fundet mange fejl, som er fejlmeldt til JM Danmark som skal vende retur, som E/F Egholm nu afventer. I mellemtiden har vi taget ca. hver anden lampe fra, da det vurderes at det er nok til at oplyse opgangene i sommer perioden og det halverer samtlige af vores omkostninger med strøm og med udskiftning af amaturer som udbrænder meget hurtigt, da styringen til dem er forkert.

Varmeaflæsning

Mener du at dine varmeaflæsning ikke er korrekt? Du kan selv tjekke op om Minol har aflæst korrekt, se på denne video for hvordan du gør dette: http://www.youtube.com/watch?v=zEjDiUKzBGE 

Er du i tvilv om din måler fungerer korrekt? Bedes du kontakte Minol direkte.