narrow top

Fejlmeldinger
Fejlmeldeirnger kan kun ske via formularer på hjemmesiden www.egholm-ef.dk - medmindre de er akutte.

Akutte henvendelser
Kontakt ejendomsvirke på tlf.: 4434 2120 -  Alternativt formand Ib Frederiksen.

Ejendomsvirke
Ejendomsvirke er en Facility Mangement virksomhed, som varetager serviceopgaver på Egholm.

Ejendomsvirke udfører flg. opgaver på Egholm:
- Pasning af grønne arealer
- Rengøring
- Udskiftning af diverse pærer
- Udbedring af fejl på hoveddøre
- Saltning og snerydning
- Service af ventilationsanlæg
- Service af varmeanlæg
- Håndtering og udskiftning af navneskilte i samarbejde med Ejendomsvirke 
- Håndtering af p-kælder udlejning, herunder udlevering af adgangsmedier, p-licenser og modtagelse af samme ved opsigelser (Datea står for kontrakter) 
- Udarbejdelse af diverse skrivelser til beboerne, eksempelvis hvis vandet lukkes etc. 
- Håndtering af fejl/mangler på Egholm 

NEWSEC DATEA
Newsec Datea er Egholms administrator, og de står blandet andet for flg. administreringsopgaver:

- Alle opkrævninger, herunder fællesomkostninger, p-pladser, varme m.v.
- Administrering af kajaklaug
- Administrering af p-pladser
- Håndtering af klager fra beboerne
- Skrivelse til beboere, herunder diverse orienteringer 

Ista
Står for aflæsning af forbrug, og udarbejde forbrugsregnskaber, herunder vand og varmeregnskab.

Gulvvarme
Vejledning til gulvvarme i lejligheder. Find den her.

Bestyrelsens opgaver
- Forhandlinger med leverandører / nye leverandører
- Dialog med beboere
- Dialog med Newsec
- Kvalitetssikre E/F Egholms leverandører
- Dialog med leverandører
- Gennemføre diverse projekter på Egholm
- Tilsikre at husorden overholdes i samarbejde med Newsec

Formand for E/F Egholm
Ib Frederiksen er formand på E/F Egholm. 

I formandsskabet er der flg. opgaver:
- Afholdelse af bestyrelsesmøder og organisering heraf
- Dialog med bestyrelsen
- Godkendelse af fakturaer fremsendt af E/F Egholms leverandører
- Opdatering af hjemmesiden, herunder fejlmeldingsformularer, beskeder til beboere m.v.

Vær opmærksom på formularer på vores hjemmeside, som benyttes til fejlmelding af eksempelvis elevatorer, ventilation, hoveddøre, affalsskagter m.m.

E-mail til bestyrelsen:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.