narrow top

Nøgle bestilling

Udfyld formularen for at bestille en nøgle til opgangsdør og p-kælder.

Hvis du derimod har brug for nøgler til din egen lejlighed, skal du IKKE udfylde formularen. Det kræver blot at du skal bruge nøglekortet du har fået ved overtagelse af lejligheden og bestiller direkte hos nøglemager. Da nøglen er kodet, har vi som forening IKKE mulighed for at rekvirere nye.

Hvis du ikke er i besiddelse af nøglekortet skal du ringe til Bagger Låse, tlf. 3879 7979 og få dem til at hjælpe med at bestille nye nøgler.

Nøgler faktureres i opkrævningen til den enkelte lejlighed med 375 kr. incl. moms.

Med venlig hilsen

E/F Egholm

Skal du bruge en nøgle til genbrugsstationen på Sluseholmen, skal denne rekvireres hos G/F Sluseholmen's hjemmeside: http://gfsluseholmen.dk
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes