narrow top

Kajak

Velkommen til Egholm Kajaklaug

Indmeldelse i Egholm Kajaklaug giver fri adgang til brugen af laugets kajakker. Du skal være ejer i EF Egholm for at kunne være medlem.

Det årlige kontingent udgør pt. 500 kr. og gælder for en hel husstand. Efter indmeldelse modtager du adgangsmedie indenfor 14 dage.

Sæsonen løber fra oktober til oktober og uanset indmeldelsestidspunkt opkræves du fuldt kontingent for indeværende sæson, som ej heller tilbagebetales ved udmeldelse. Herudover et depositum på 500 kr. som tilbagebetales ved udmeldelse såfremt nøgle returneres og du ikke har gjort skade på udstyr.

Kontingent og depositum bliver opkrævet over fællesudgifterne i oktober måned.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kajaklauget[at]egholm-ef.dk

Med venlig hilsen

E/F Egholm
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Invalid Input