narrow top

På Egholm får vi varmt vand af HOFOR som vi opbevarer i vores egen varmtvands beholder i vores varmecentral. Varmt vandsbeholderen er på 3.200 liter. 

Vores rådgiver ALECTIA har oplyst os at vores varmtvands beholder er for lille. 

Vores tank er på:
3.200 Liter
148 kW varmespiral

Den burde være på:
5.000 Liter
180 kW varmespiral

Ovenstående problem er som oftest årsag til at der mangler varmt vand. Det er meget omkostningsfuldt at skifte tanken, og JM Danmark er igang med at undersøge hvordan dette kunne ske, og kommer snarest muligt med løsningsforslag herpå.

Dog kan flg. årsager også være årsag til at der mangler varmt vand

- HOFOR leverer ikke varmt vand. Driftsinfo herom kan oftest findes på www.hofor.dk

- Der er en defekt i vores varmecentral, som skal udbedres af Ejendomsvirke eller VVS'er.

- Dit blandingsbatteri i dit bad er kalket til, og kan ikke levere det varme vand der kræves af det. Tjek det ved at tænde for det varme vand i en håndvask, lad det løbe ca. 60 sekunder, og mærk om det er varmt der. Er det varmt der, er det dit blandingsbatteri der skal serviceres eller udskiftes.

Når der mangler varmt vand, skal det fejlmeldes på flg. link: http://egholm-ef.dk/formularer/fejlmeld-andet - så vil der blive taget hånd om det hurtigst muligt.