narrow top

Et varmegenvindingsanlæg virker som følger. 
Anlægget suger den varme, fugtige luft ud fra bl.a. køkken, badeværelse og opholdsrum. Dermed fjernes støvpartikler, fugt og uønsket luft fra boligen og man opnår et sundt og behageligt indeklima.
Energien i udsugningsluften genvindes og overføres til indblæsningsluften via en varmepumpe, der udvinder energi direkte fra udsugningsluften.
Ved at etablere et varmegenvindingsanlæg i boligerne spares der på den enkelte lejligheds varmeforbrug og miljøet belastes på den måde mindre, end ved et traditionelt anlæg.
Anlæggene er hovedsageligt placeret pr. opgang på Egholm, og foregår centralt for hver opgang.
Med et sådan anlæg må man forvente at der kan komme nogle støvpartikler rundt om indblæsningen. Den bedste måde at fjerne dette på er med en støvsuger med et mundstykke på, og en eventuelt fugtig klud til sidst.
Emhættens sugekraft skal kunne opretholde et A4 papir hvis det sættes op til emhætten.

Det er STRENGT forbudt at ændre på udblæsningen og indsugningen i lejligheden, da det påvirker alle de andre lejligheder i ens opgang, og ødelægger det for alle!
Det er ligeledes STRENGT forbudt at skifte emhætte til en anden model, da det vil ødelægge opsætningen og give lugtgener fra madlavning hos øvrige beboere!
NB. Anlæggene er tidsstyret, som betyder at de om natten kan slukke ned.